Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
24/07/2014
ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe

Mi fydd Jill Evans ASE yn amlinellu blaenoriaethau amaeth Cymru yn Ewrop wrth ymweld â Sioe Frenhinol Cymru heddiw.[...]

23/07/2014
Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau uchelgais ei phlaid i ddwyn Gemau'r Gymanwlad i Gymru. Dywedodd yr Aelod Cynulliad ei bod yn bryd i Gymru, fel "cenedl gynyddol hyderus", i groesawu un o'r pencampwriaethau chwaraeon rhyngwladol mwyaf sy'n bod.[...]

22/07/2014
'Taniwch dorch o gyfiawnder cymdeithasol fydd yn ein hysbrydoli oll - Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn dweud mai’r weithred fwyaf o frawdgarwch gan yr Alban tuag at Gymru fydd llunio cymdeithas deg yn yr Alban[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

23 Jul 2014
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gan Hywel Williams AS Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd.[...]

22 Jul 2014
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

   gan Jill Evans ASE. Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn [...]

21 Jul 2014
Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd

Gan Elin Jones AC  Mae llawer wedi ei ddweud dros y dyddiau diwethaf ynghylch byrbwylltra ariannol ac amgylcheddol [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*