Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
19/04/2014
.

.[...]

17/04/2014
Plaid Cymru yn amlygu'r angen am fwy o swyddi a gwell swyddi i ymdrin a thangyflogaeth

Plaid Cymru yn ymateb i ffigyrau diweithdra a chyflogau cyfartalog[...]

17/04/2014
Arweinydd y Blaid a'r AS lleol yn 'galw heibio' meddygfa newydd

1000 o feddygon yn hanfodol i wella canlyniadau i gleifion[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

11 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r [...]

04 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014.  Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006.[...]

03 Apr 2014
Mentro i gefnogi'r mentrau iaith

Gan Simon Thomas AC  Profodd ffigyrau’r cyfrifiad diweddaraf fod angen a lle i Lywodraeth Cymru ymyrryd ar frys i [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*