Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
30/10/2014
AS Plaid yn croesawu cynnydd ar gryfhau'r gyfraith yn erbyn trais yn y cartref

Mae Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, wedi cynnal cyfarfod yn y Swyddfa Gartref heddiw (dydd Iau) i drafod newidiadau posib i'r gyfraith yn erbyn trais yn y cartref, yn benodol a ddylai rheolaeth orfodol fod yn drosedd arwahan.[...]

29/10/2014
Plaid Cymru yn croesawi bargen decach bosib i ddiffoddwyr tân

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd o fargen decach ar bensiynau i ddiffoddwyr tân Cymru. Mae’r FBU wedi atal y streic oedd i fod i ddigwydd yng Nghymru gan fod Llywodraeth Cymru wedi cynnig ymgynghori o’r newydd ar fargen a all fod yn well na’r cynnig gwallus ac annheg a wnaed gan Lywodraeth y DG. [...]

29/10/2014
'Gwnewch i bolisi ariannol weithio i Gymru' - Plaid

Yn dilyn cyfarfodydd yn Llundain heddiw yn cynnwys trafodaethau cyfrinachol gyda Llywodraethwyr Banc Lloegr Mark Carney a Llysgennad Gwlad yr Ia, mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC, a Llefarydd y Trysorlys Jonathan Edwards AS wedi dweud fod yn rhaid i ailgydbwyso'r economi gynnwys llais Cymreig wrth galon gwneud penderfyniadau, yn cynnwys cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Bwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr.[...]

Gweld popeth

28/11/2014 - 28/10/2014
Lansio Ymgyrch Etholiadol Plaid Cymru Preseli Penfro

Lansiad Ymgyrch Etholiadol Preseli Penfro yng nghwmni Dafydd Wigley.[...]

Gweld popeth

25 Oct 2014
Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili

Ymunais â Phlaid Cymru wedi cael fy  ngwahodd i gyfarfod yn y clwb rygbi lleol yn fuan wedi i Leanne Wood gael ei [...]

23 Oct 2014
Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Catalwnia, byddaf yn sylwedydd rhyngwladol ar Dachwedd 9 ar gyfer eu refferendwm – [...]

22 Oct 2014
Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu

Mae storm berffaith ar y gorwel i amaethyddiaeth Cymru wrth i feichiau ariannol, economaidd a biwrocrataidd [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*