Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
30/09/2014
Plaid Cymru yn rhybuddio am benderfyniadau “llaw-i’r-genau”

Cyllideb llymder yn “ddifäol” i wasanaethau cyhoeddus[...]

30/09/2014
95% o gynnydd mewn pryderon am gartrefi gofal Cymru

Mae pryderon am gartrefi gofal a nyrsio Cymru wedi bron â dyblu dros y flwyddyn a aeth heibio, datgelwyd trwy gais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

27 Sep 2014
Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru

 Gan Harriet Protheroe-Davis Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru?[...]

23 Sep 2014
Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !

gan Dafydd Wigley - cydlynydd ymgyrch etholiadol San Steffan Plaid Cymru  Y tro diwethaf i mi fod â rhan blaenllaw [...]

17 Sep 2014
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Annwyl Alban, Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*