Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
21/04/2014
“Torrwch TAW ar welliannau tai i 5%”

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi annog Llywodraeth y DG i ddefnyddio'r pwerau yr helpodd y blaid i'w sicrhau i gyflwyno toriad mewn TAW ar welliannau i gartrefi er mwyn gwella ansawdd cartrefi Cymru ac annog twf economaidd.[...]

19/04/2014
“Canolbwyntio o'r newydd ar gynhyrchedd i godi cyflogau Cymru”

Cynlluniau Plaid Cymru i ail-gydbwyso'r economi[...]

17/04/2014
Plaid Cymru yn amlygu'r angen am fwy o swyddi a gwell swyddi i ymdrin a thangyflogaeth

Plaid Cymru yn ymateb i ffigyrau diweithdra a chyflogau cyfartalog[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

18 Apr 2014
O San Steffan - Hywel Williams AS

Bu Elfyn Llwyd ar raglen y BBC ‘Any Questions’ ar y 11eg o Ebrill.[...]

11 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r [...]

04 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014.  Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*