Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
25/07/2014
Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog Prif Weinidog Cymru i bwyso ar Brif Weinidog Prydain i beidio â gwerthu arfau i Israel yn sgîl yr argyfwng yn Gaza.[...]

24/07/2014
ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe

Mi fydd Jill Evans ASE yn amlinellu blaenoriaethau amaeth Cymru yn Ewrop wrth ymweld â Sioe Frenhinol Cymru heddiw.[...]

23/07/2014
Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau uchelgais ei phlaid i ddwyn Gemau'r Gymanwlad i Gymru. Dywedodd yr Aelod Cynulliad ei bod yn bryd i Gymru, fel "cenedl gynyddol hyderus", i groesawu un o'r pencampwriaethau chwaraeon rhyngwladol mwyaf sy'n bod.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

25 Jul 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Gan Hywel Williams AS  Cyn cau am yr haf cawsom y ddadl gyntaf ar fesur fydd yn rhoi mwy o arian at dalu am warchod [...]

23 Jul 2014
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gan Hywel Williams AS Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd.[...]

22 Jul 2014
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

   gan Jill Evans ASE. Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*