Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
22/09/2014
Comisiynydd Gwybodaeth yn ymchwilio wedi i Lywodraeth Cymru wrthod datgelu swyddi a buddsoddiadau mewn parthau menter

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi lansio ymchwiliad i’r ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod rhoi dadansoddiad o swyddi a grëwyd ac a gadwyd ym mhob un o’u parthau menter. Mae’n dilyn cwyn gan Blaid Cymru. [...]

21/09/2014
Plaid Cymru yn mynnu bod Miliband yn cefnogi ail-ysgrifennu Deddf Cymru o’r bôn i’r brig cyn etholiad y DG

Nid yw pwerau gwan i Gymru bellach yn dderbyniol wedi pleidlais refferndwm yr Alban[...]

21/09/2014
Plaid Cymru yn mynnu bod Miliband yn cefnogi ail-ysgrifennu Deddf Cymru o’r bôn i’r brig cyn etholiad y DG

Nid yw pwerau gwan i Gymru bellach yn dderbyniol wedi pleidlais refferndwm yr Alban[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Sep 2014
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Annwyl Alban, Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.[...]

12 Sep 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Bu refferendwm yr Alban yn brofiad rhyfeddol, hyd yn oed o bellter, a bydd llywodraeth Llundain yn medi’r corwynt am [...]

12 Sep 2014
Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru

Gan Elin Jones AC Rwyf wedi treulio ychydig ddyddiau'n cefnogi'r ymgyrch Ie yn Glasgow a'r cyffiniau.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*