Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
22/10/2014
Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth[...]

21/10/2014
Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig[...]

20/10/2014
Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn

Heddiw (dydd Llun) bydd Comisiwn Cymunedau Cynaliadwy Plaid Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar sut i droi Cymru’n genedl o gymunedau cynaliadwy, gan wneud argymhellion uchelgeisiol ar sut i rymuso pobl a chymunedau er mwyn hwyluso adfywiad democratiaeth leol, i greu isadeiledd cynaliadwy ac i gryfhau buddsoddiad cymunedol.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

23 Oct 2014
Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Catalwnia, byddaf yn sylwedydd rhyngwladol ar Dachwedd 9 ar gyfer eu refferendwm – [...]

22 Oct 2014
Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu

Mae storm berffaith ar y gorwel i amaethyddiaeth Cymru wrth i feichiau ariannol, economaidd a biwrocrataidd [...]

21 Oct 2014
Dylid ganolbwyntio ar berfformiad ac nid gwleidyddiaeth pleidiol - Elin Jones

Mae’r ffraeo plwyfol presennol rhwng Llywodraeth Dorïaidd/Dem Rhydd y DG a Llywodraeth Lafur Cymru dros berfformiad [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*