Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
29/08/2014
Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Genedlaethol i Gymru, sydd  â chysylltiadau gyda 35,000 o gyflogwyr ledled Cymru, yn pryderu y bydd y toriad yn y gyllideb gan Lywodraeth Llafur Cymru yn lleihau’r cyfle am brentisiaethau newydd.[...]

26/08/2014
Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.  Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill. [...]

25/08/2014
Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

01 Sep 2014
Yr Alban yn ysbrydoli

gan Siân Gwenllian, Ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad ar gyfer etholaeth Arfon.[...]

15 Aug 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a [...]

01 Aug 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*