29/08/2014
Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Genedlaethol i Gymru, sydd  â chysylltiadau gyda 35,000 o gyflogwyr ledled Cymru, yn pryderu y bydd y toriad yn y gyllideb gan Lywodraeth Llafur Cymru yn lleihau’r cyfle am brentisiaethau newydd.[...]

26/08/2014
Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.  Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill. [...]

25/08/2014
Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

01 Sep 2014
Yr Alban yn ysbrydoli

gan Siân Gwenllian, Ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad ar gyfer etholaeth Arfon.[...]

15 Aug 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a [...]

01 Aug 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*