19/04/2014
“Canolbwyntio o'r newydd ar gynhyrchedd i godi cyflogau Cymru”

Cynlluniau Plaid Cymru i ail-gydbwyso'r economi[...]

17/04/2014
Plaid Cymru yn amlygu'r angen am fwy o swyddi a gwell swyddi i ymdrin a thangyflogaeth

Plaid Cymru yn ymateb i ffigyrau diweithdra a chyflogau cyfartalog[...]

17/04/2014
Arweinydd y Blaid a'r AS lleol yn 'galw heibio' meddygfa newydd

1000 o feddygon yn hanfodol i wella canlyniadau i gleifion[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

11 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r [...]

04 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014.  Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006.[...]

03 Apr 2014
Mentro i gefnogi'r mentrau iaith

Gan Simon Thomas AC  Profodd ffigyrau’r cyfrifiad diweddaraf fod angen a lle i Lywodraeth Cymru ymyrryd ar frys i [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*