28/07/2014
Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg

Mae Plaid Cymru wedi derbyn gwybodaeth sy'n datgelu cynlluniau Llywodraeth Cymru i dorri £5m o grantiau addysg y flwyddyn hon, ar ben toriadau sydd wedi eu cyhoeddi’n barod.[...]

25/07/2014
Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog Prif Weinidog Cymru i bwyso ar Brif Weinidog Prydain i beidio â gwerthu arfau i Israel yn sgîl yr argyfwng yn Gaza.[...]

24/07/2014
ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe

Mi fydd Jill Evans ASE yn amlinellu blaenoriaethau amaeth Cymru yn Ewrop wrth ymweld â Sioe Frenhinol Cymru heddiw.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

25 Jul 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Gan Hywel Williams AS  Cyn cau am yr haf cawsom y ddadl gyntaf ar fesur fydd yn rhoi mwy o arian at dalu am warchod [...]

23 Jul 2014
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gan Hywel Williams AS Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd.[...]

22 Jul 2014
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

   gan Jill Evans ASE. Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*