21/04/2014
“Torrwch TAW ar welliannau tai i 5%”

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi annog Llywodraeth y DG i ddefnyddio'r pwerau yr helpodd y blaid i'w sicrhau i gyflwyno toriad mewn TAW ar welliannau i gartrefi er mwyn gwella ansawdd cartrefi Cymru ac annog twf economaidd.[...]

19/04/2014
“Canolbwyntio o'r newydd ar gynhyrchedd i godi cyflogau Cymru”

Cynlluniau Plaid Cymru i ail-gydbwyso'r economi[...]

17/04/2014
Plaid Cymru yn amlygu'r angen am fwy o swyddi a gwell swyddi i ymdrin a thangyflogaeth

Plaid Cymru yn ymateb i ffigyrau diweithdra a chyflogau cyfartalog[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

18 Apr 2014
O San Steffan - Hywel Williams AS

Bu Elfyn Llwyd ar raglen y BBC ‘Any Questions’ ar y 11eg o Ebrill.[...]

11 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r [...]

04 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014.  Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*