19/09/2014
‘Mae Prydain wedi newid am byth’ - Leanne Wood

‘Nid yw busnes fel arfer yn ddewis’. Yn dilyn canlyniad y refferendwm heddiw yn yr Alban, mae Plaid Cymru wedi dweud fod Prydain bellach wedi newid am byth, ac nad yw busnes fel arfer o ran y modd mae’r cenhedloedd yn cael eu llywodraethu yn ddewis.[...]

19/09/2014
“Rhaid yn awr gael gweithredu wedi’r geiriau”

Rhaid ail-lunio Mesur Cymru yn radical er mwyn sicrhau fod pobl Cymru yn cael cydraddoldeb gyda phobl yr Alban, neu mae mewn perygl o gael ei thrin fel cenedl eilradd.[...]

19/09/2014
Datganiad gan Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ar ymddiswyddiad Alex Salmond

Mae cyhoeddiad Alex Salmond ei fod yn sefyll lawr fel Prif Weinidog yr Alban yn newyddion trist iawn i'r Alban.Mae e wedi yn arweinydd galluog a chryf ac wedi cyflawni cymaint i'w blaid ac i bobl yr Alban.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Sep 2014
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Annwyl Alban, Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.[...]

12 Sep 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Bu refferendwm yr Alban yn brofiad rhyfeddol, hyd yn oed o bellter, a bydd llywodraeth Llundain yn medi’r corwynt am [...]

12 Sep 2014
Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru

Gan Elin Jones AC Rwyf wedi treulio ychydig ddyddiau'n cefnogi'r ymgyrch Ie yn Glasgow a'r cyffiniau.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*