01/10/2014
Dicter Plaid Cymru dros ‘dwyll’ Llywodraeth Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o ‘dwyllo’r’ Cynulliad dros eu bwriad i ddeddfu ar wahardd smacio[...]

01/10/2014
Plaid Cymru yn galw am agwedd “Cymru gyfan” at yr M4

Plaid Cymru yn cynnig dewis rhatach, cyflymach a gwell[...]

30/09/2014
Plaid Cymru yn rhybuddio am benderfyniadau “llaw-i’r-genau”

Cyllideb llymder yn “ddifäol” i wasanaethau cyhoeddus[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

27 Sep 2014
Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru

 Gan Harriet Protheroe-Davis Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru?[...]

23 Sep 2014
Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !

gan Dafydd Wigley - cydlynydd ymgyrch etholiadol San Steffan Plaid Cymru  Y tro diwethaf i mi fod â rhan blaenllaw [...]

17 Sep 2014
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Annwyl Alban, Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.[...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*