Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Aelodau'r Cynulliad

Plaid Cymru yw'r drydedd blaid fwyaf yn y Cynulliad Cenedlaethol gydag 11 aelod Cynulliad. Cliciwch ar etholaeth neu ranbarth ar ochr chwith y dudalen i weld pwy yw eich aelodau Plaid Cymru yn y Cynulliad.

    

 

Plaid Cymru yn y Cynulliad 

Mae Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad yn gweithredu dan dîm Cabinet Cysgodol o bump. 

 

Yr aelodau o dîm y cabinet, dan arweiniad Leanne Wood AC yw: 

Dirprwy Arweinydd yn y Cynulliad, Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles - Elin Jones AC .

Gweinidog Cysgodol yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth- Rhun ap Iorwerth AC .

Gweinidog Cysgodol Addysg, sgiliau a'r iaith Gymraeg - Simon Thomas AC .

Gweinidog Cysgodol Cymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd - Llyr Gruffydd AC. 


Mae'r cabinet cysgodol yn cael ei gefnogi gan lefarwyr meinciau cefn y Blaid:

Leanne Wood AC – Arweinydd Plaid Cymru

Alun Ffred Jones  AC – Cyllid

Rhodri Glyn Thomas  AC – Llywodraeth Leol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraethiant, materion Ewropeaidd


Elin Jones AC – Dirprwy Arweinydd yn y Cynulliad, Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles

Lindsay Whittle AC  – Gwasanaethau Cymdeithasol, Cydraddoldeb, Undebau Llafur, y Cymoedd.


Rhun ap Iorwerth  AC - Gweinidog Cysgodol yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth.


Simon Thomas AC - Gweinidog Cysgodol Addysg, sgiliau a'r iaith Gymraeg

Bethan Jenkins AC - Ieuenctid, Diweithdra ymysg yr Ieuenctid, y Celfyddydau, Treftadaeth, Chwaraeon.


Llyr Gruffydd AC  - Gweinidog Cysgodol Cymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd

Jocelyn Davies  AC – Tai, Menywod, Plant.