Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Plaid Pride

Plaid Pride yw'r grwp cysylltiol LHDTh i aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru sydd â hunaniaeth LHDTh.

Lansiwyd y grwp yng Nghynhadledd Wanwyn 2010 yng Nghaerdydd a chynhaliwyd eu digwyddiad mawr cyntaf ym Mardi Gras Caerdydd Cymru ym Medi 2010.

Mae Plaid Cymru yn wastad yn blaid sydd wedi sefyll dros gydraddoldeb a hawliau cyfartal i bobl LHDTh. Cefnogodd ein plaid y canlynol:

 • Partneriaethau Sifil

 • Cydraddoli oedran cydsynio

 • Hawliau mabwysiadu

 • Dileu adran 28

 • Ystyried ymosodiadau homoffobig fel troseddau casineb

 • Rheolau sy'n atal unrhyw gamwahaniaethu ar sail tueddiad rhywiol neu rywedd

 • Deddf Cydraddoldeb 2010

 • Hawliau llawn a chyfartal i wasanaeth milwrol

 • Yr hawl i newid rhyw cyfreithiol

Mae Plaid Cymru yn blaid flaengar ac arloesol, ac yr ydym yn wastad wedi bod o'r farn y dylai pawb gael yr un rhyddid mewn cymdeithas rydd.

 

Y dyfodol

Cred Plaid Cymru fod camau mawr i'w cymryd eto ar y daith i gydraddoldeb LHDTh.

 • Cydraddoldeb llawn mewn priodas

 • Diwedd ar gamwahaniaethu wrth roi gwaed

 • Ymgyrch i roi terfyn ar y diwylliant sy'n parhau o homoffobia a chamwahaniaethu ar sail rhyw

Mae Plaid Cymru eisiau eich cefnogaeth i adeiladu Cymru hyderus, rydd a ffyniannus sy'n edrych allan a lle mae'r gymuned LHDTh yn chwarae rhan lawn a gweithredol mewn cymdeithas ar bob lefel!

 

Dilyna @plaidpride ar twitter am y diweddaraf

 

TagiauLGBTPride