Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Cristnogion dros y Blaid

Cristnogion dros y Blaid yw’r fforwm i aelodau a chefnogwyr o bob enwad ym Mhlaid Cymru sy’n Gristnogion.  Mae’n gyfrwng i’r blaid estyn allan at gymunedau Cristnogol Cymru. Mae Cymru yn genedl gyda thraddodiad Cristnogol cryf. O Ddewi Sant at y Diwygiad, mae Cristnogaeth  wedi llunio gwead bywyd Cymru, trwy gydol ein hanes.

Fel grŵp, ein nod yw dwyn i mewn Gristnogion Cymreig o bob enwad, ac ymwneud â’r gymuned ffydd ehangach, i gymryd rhan lawn a bywiog ym mywyd cyhoeddus Cymru. Credwn mai gwerthoedd Cristnogol gofal, cariad, heddwch, cyfiawnder cymunedol a chymdeithasol yw gwerthoedd Cymru a gwerthoedd Plaid Cymru. Credwn y dylai pawb yng Nghymru gael cyfle i anelu at y gorau, a gyda’n gilydd, gallwn wireddu hyn. 


Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol Cristnogion dros y Blaid ym Medi 2010, yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yn ystod cynhadledd flynyddol y Blaid. Ein nod yw cynnal cyfarfodydd yn y gynhadledd, trafod rôl Cristnogaeth mewn gwleidyddiaeth ac ym mywyd Cymru, ac fel grŵp, bod yn bont rhwng cymunedau Cristnogol Cymru a Phlaid Cymru. Helpwch ni i fod yn llais Cristnogion Cymru yn y Blaid. Helpwch Plaid Cymru i fod yn llais Cristnogion Cymru a helpu’r Blaid i fod yn llais Cymru.