Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Cysylltwch â Phlaid Cymru

Prif Swyddfa:  Plaid Cymru, Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd. CF10 4AL

Ffôn:  029 2047 2272

ebost:  post@plaidcymru.org


Staff y wasg, Cynulliad - 029 2089 8401

Staff y wasg, San Steffan - 0207 2196422