Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Digwyddiadau

30/04/2014  Noson Gymdeithasol - Plaid Cymru Gorllewin De Cymru
Noson Gymdeithasol - Plaid Cymru Gorllewin De Cymru

Dewch i ymuno â ni yng Ngwesty Blanco's Port Talbot, ar Ebrill 30ain am 7yh ar gyfer 7.30yh, ar gyfer noson gymdeithasol fawr Plaid Cymru Gorllewin De Cymru. Darllena fwy...

09/05/2014  Gwneud i Ewrop weithio dros Gymru
Gwneud i Ewrop weithio dros Gymru

Ar Fai 9fed, am 7yh, bydd Dafydd Wigley yn traddodi araith bwysig ar ddyfodol Cymru yn Ewrop, yng nghwmni Jill Evans ASE ac aelodau blaenllaw eraill y blaid, a'r wasg. Darllena fwy...

06/06/2014   Noson o hwyl - Plaid Cymru Ceredigion
 Noson o hwyl  - Plaid Cymru Ceredigion

Ar nos Wener  Mehefin 6ed cynhelir Noson o Hwyl a phawb a'i bwdin -  yn Llangoedmor, Aberteifi. Am fanylion pellach, cysylltwch â Gwenllian Mair yn Swyddfa Plaid Cymru, Heol y Wig, Aberystwyth ar 01970 617492. Darllena fwy...

17/10/2014   Ocsiwn Plaid Cymru Ceredigion
 Ocsiwn Plaid Cymru Ceredigion

Ar Nos Wener Hydref 17eg, mae Plaid Cymru Cerdigion yn cynnal Ocsiwn  yng ngwesty'r Belle Vue, Aberystwyth am 7. Darllena fwy...

24/10/2014 - 25/10/2014  Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru 2014
Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru 2014

Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol eleni ar Hydref 24ain-25ain ym Mhafiliwn Llangollen.    Gyda chanlyniad refferendwm yr Alban i'w drafod ac etholiadau San Steffan ar y gorwel bydd hon yn gynhadledd holl bwysig i aelodau Plaid Cymru. Darllena fwy...