Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Digwyddiadau

02/10/2014  Taith yr Arweinydd - Castell-nedd
Taith yr Arweinydd - Castell-nedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC ar daith drwy Gymru  er mwyn cyfarfod ag aelodau lleol a chefnogwyr y blaid ac amlinellu uchelgais Plaid Cymru hyd at etholiadau’r Cynulliad yn 2016. Darllena fwy...

17/10/2014   Ocsiwn Plaid Cymru Ceredigion
 Ocsiwn Plaid Cymru Ceredigion

Ar Nos Wener Hydref 17eg, mae Plaid Cymru Cerdigion yn cynnal Ocsiwn  yng ngwesty'r Belle Vue, Aberystwyth am 7. Darllena fwy...

24/10/2014 - 25/10/2014  Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru 2014
Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru 2014

Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol eleni ar Hydref 24ain-25ain ym Mhafiliwn Llangollen.    Gyda chanlyniad refferendwm yr Alban i'w drafod ac etholiadau San Steffan ar y gorwel bydd hon yn gynhadledd holl bwysig i aelodau Plaid Cymru. Darllena fwy...