Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Cynhadledd Arbennig ar y Cyfansoddiad

16/02/2013

Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar y Cyfansoddiad yng Nghwesty'r Marine, Aberystwyth, Dydd Sadwrn, 16eg o Chwefror. Diben y cyfarfod fydd trafod y newidiadau i'r Cyfansoddiad a Rheolau Sefydlog a'u argymhellwyd yn adroddiad 'Camu Mlaen'.

Mae'r Gynhadledd ar agor i bob aelod, er dim ond cynrychiolwyr fydd yn gallu pleidleisio.

Mae copi o'r Cyfansoddiad a Rheolau Sefydlog ddrafft ar gael yn adran aelodau'r wefan, yma