Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Cynhadledd Wanwyn 2013

01/03/2013 - 02/03/2013

Cynhelir Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru dros benwythnos y 1af ac 2il o Fawrth yng Nghanolfan Hamdden Biwmares, Ynys Môn.

Mae hwn yn gyfnod allweddol i Blaid Cymru a Chymru. Mae ein tîm arweinyddol a chynrychiolwyr etholedig, wrth gynllunio tuag at etholiadau’r Cynulliad 2016, wedi addo i weithio’n ddiflino tuag at ein huchelgais o drawsnewid ein cenedl. Mae’r gwaith o gynllunio ein rhaglen llywodraeth wedi 2016 ar y gweill yn barod.

Am rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Mae'r amserlen ar gael yma: 

Amserlen_Cynhadledd_Wanwyn_2013.pdf