Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS DIGWYDDIADAU

Parti Pasg Ceredigion

23/03/2013

Beth ? Parti Pasg

Pryd? Mawrth 23ain am 7.30 yr hwyr

Ble ? Caffi MGs, Aberystwyth

£15 y pen. Mynediad drwy docyn.

Elw at Grwp Ymgyrchu 2015 a 2016 Plaid Cymru Ceredigion

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Gwenllian Mair yn Swyddfa Plaid Cymru, Aberystwyth ar 01970 617492.