Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Ein dyfodol cenedlaethol

Credu yn nyfodol Cymru

Cred Plaid Cymru y dylai pwerau pellach gael eu trosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol. Yr ydym wedi ymrwymo i weithio dros bobl Cymru a chyda hwy i greu economi cryfach, cymunedau diogelach, byd sicrach ac ateb i'r argyfwng hinsawdd.

Yn ystod ein cyfnod mewn llywodraeth, gwnaeth Plaid Cymru y canlynol:

  • sefydlu a chyflawni Confensiwn Cymru Gyfan;

  • sicrhau refferendwm ar bwerau deddfu;

  • sicrhau Comisiwn Annibynnol ar Gyllido a Chyllid i Gymru;