Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Ein Hiaith, Diwylliant a’n Treftadaeth

Dathlu ein Hiaith, ein Treftadaeth a'n Diwylliant

Mae gan Gymru dreftadaeth ieithyddol unigryw, tirwedd rhyfeddol, a hanes eithriadol. Ers ei chychwyn fel plaid wleidyddol, mae Plaid Cymru wedi ymladd am hawliau siaradwyr Cymraeg, a thros gadw ein hunaniaeth genedlaethol. Mae diwylliant, y cyfryngau, treftadaeth a chwaraeon yn hanfodol bwysig i ni oll oherwydd eu bod yn fwy na mater o fwynhau a dathlu: maent yn symbyliad ac yn fodd o ddatblygu yn bersonol. Mae hyn yn llunio ein hunaniaeth, a'n hymdeimlad o bwy ydym. Mae diwylliant yn creu ein hymdeimlad o le, ein teimlad o berthyn, a'n golwg ar ein lle yn y byd.