Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Gwyrddion dros y Blaid

Criw o ymgyrchwyr amgylcheddol Plaid Cymru yw Gwyrddion dros y Blaid. Mae'n agored i holl aelodau a chefnogwyr y Blaid sydd â diddordeb cryf mewn materion Gwyrdd ac amgylcheddol, yn ogystal â diddordeb ym Mhlaid Cymru a'i gweledigaeth i Gymru.

Credwn mai newid hinsawdd yw'r pwnc mwyaf pwysfawr a difrifol mewn gwleidyddiaeth gyfoes, a'n nod yw gofalu yr erys materion gwyrdd wrth galon Plaid Cymru gref a mudiad cenedlaethol cryf.

Credwn mai newid hinsawdd yw'r pwnc mwyaf tyngedfennol sy'n ein hwynebu heddiw. Os ydym am i'n plant a'n hwyrion etifeddu Cymru sy'n rhan o fyd glân, diogel a chynaliadwy, gyda'r holl harddwch a'r amrywiaeth a welwn heddiw, yna rhaid i ni ddechrau gweithredu heddiw i wneud yn sicr eu bod yn gwneud hynny.