Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Iechyd, gofal a gwasanaethau cymdeithasol 

Gofalu am Gymru

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i sicrhau cenedl iachach trwy GIG o safon uchel wedi ei gyllido yn gyhoeddus ac sydd am ddim ar y pwynt cyflwyno. Gweledigaeth y Blaid yw un o wasanaethau iechyd wedi eu gwreiddio yng nghalon ein cymunedau, gwasanaeth iechyd sydd yn gymaint am hybu lles ac ag ymdrin ag afiechyd. Rydym eisiau gwasanaeth iechyd fydd yn sicrhau fod pobl Cymru, waeth beth fo'u cefndir a lle bynnag maent yn byw, yn cael cyfle i fyw bywydau iach a hapus. Dyma'r amser i fuddsoddi yn y dyfodol iach hwnnw. 

Lawrlwythwch ein dogfen ymgynghorol ar sicrhau dyfodol i'r GIG yng Nghymru.