Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

15/08/2014  Plaid Pride yn Pride Cymru 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a dathlu. Eleni, mae’r ŵyl wedi ail-frandio a bydd Pride Cymru yn lansio’r penwythnos hwn yng Nghaerdydd. Mi fydd gorymdaith trwy ganol dinas Caerdydd yn cychwyn o Churchill Way am 11.30, gyda’r prif ddigwyddiad ar Gae Cooper yn y prynhawn. Unwaith eto eleni, mi fydd Plaid Pride yn falch iawn o gymryd rhan ac o gynrychioli Plaid Cymru yn y digwyddiad pwysig hwn.

Darllena fwy...

01/08/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo barn pobl o Gymru ynghylch ad-drefnu ffiniau Llydaw.

Darllena fwy...

25/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Cyn cau am yr haf cawsom y ddadl gyntaf ar fesur fydd yn rhoi mwy o arian at dalu am warchod plant rhieni sy’n gweithio. Yn ôl y llywodraeth bydd cymorth blynyddol hyd at £2,000 ar gynnig.  Felly pa reswm ar y ddaear fyddai i rywun ddadlau yn ei erbyn?

Darllena fwy...

23/07/2014  Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd. Ond mae Cymry sydd â ffrindiau a pherthnasau yno. Ac mae llawer ohonom a welodd yr hyn sy'n digwydd wedi ein harwswydo a’n cynddeiriogi.

Darllena fwy...

22/07/2014  Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig yng Nghymru.

Darllena fwy...

21/07/2014  Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd
Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd

Mae llawer wedi ei ddweud dros y dyddiau diwethaf ynghylch byrbwylltra ariannol ac amgylcheddol penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i ymrwymo i brosiect £1biliwn yr M4 yng Nghasnewydd. Ni ddywedwyd cymaint am oblygiadau gwleidyddol y penderfyniad hwn.

Darllena fwy...

11/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Golwg wythnosol graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan.

Darllena fwy...

07/07/2014  Democratiaeth Cymru ar Groesffordd
Democratiaeth Cymru ar Groesffordd

Cyrhaeddoddodd democratiaeth Cymru bwynt pwysig yr wythnos ddiwethaf. Mae penderfyniad y Prif Weinidog i beidio cosbi na diswyddo’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd dros dorri’r Côd Gweinidogol mor ddigywilydd yn gadael llywodraethiant ar groesffordd.

Darllena fwy...

04/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Sylwadau craff a chrafog Hywel Williams AS am ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan

Darllena fwy...

27/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Digwyddiad Cymreig mawr yr wythnos (os hynny) oedd y drafodaeth ar Fesur Cymru, gerbron y Tŷ am y tro olaf cyn diflannu i grombil yr Arglwyddi.

Darllena fwy...

27/06/2014  O'r Senedd - Patrwm i newid chwaraeon
O'r Senedd  - Patrwm i newid chwaraeon

Bethan Jenkins AC, llefarydd Plaid Cymru ar chwaraeon sy'n esbonio cynllun radical newydd Plaid Cymru am gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ac ymarfer corff o’r enw Ysbrydoli Cymru. 

Darllena fwy...

20/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r llywodraeth mewn clamp o lanastr o ran y drefn pasport, gydag ASau yn cwyno am y gwasanaeth sâl a’r diffyg llwyr o wasanaeth, a hynny er bod pobl wedi talu £55 yn ychwanegol i gael eu rhoi ar y llwybr cyflym. 

Darllena fwy...

13/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Yr wythnos hon cawsom barhad ar y ddadl ar Araith y Frenhines. Nid mater hawdd ydy cael hyd i rywbeth i’w ddweud am araith a oedd (fel y soniais yr wythnos ddiwethaf) braidd yn denau.

Darllena fwy...

12/06/2014  Beth am Gymru? Rhoi Cymru wrth galon y ddadl gyfansoddiadol ym Mhrydain.
Beth am Gymru? Rhoi Cymru wrth galon y ddadl gyfansoddiadol ym Mhrydain.

Darlith a draddodwyd gan Leanne Wood AC yn UCL ar roi Cymru wrth galon newid cyfansoddiadol ym Mhrydain. 

Darllena fwy...

08/06/2014  Pymtheg mlynedd o ddatganoli
Pymtheg mlynedd o ddatganoli

Mae, dydd Sul, Mehefin 8 2014, yn nodi pymtheng mlynedd o ddatganoli yng Nghymru.

Darllena fwy...

06/06/2014  O San Steffan - Hywel Williams AS
O San Steffan  - Hywel Williams AS

Yn ei golofn o San Steffan yr wythnos hon, mae Hywel Williams AS yn rhoi sylw i Araith y Frenhines, sy'n gosod allan rhaglen y llywodraeth ar gyfer y naw mis nesaf hyd at yr etholiad.

Darllena fwy...

03/06/2014  Araith Amgen Plaid Cymru 2014
Araith Amgen Plaid Cymru 2014

Fory, bydd Llywodraeth y DU yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaeth ar gyfer y flwyddyn seneddol nesaf. Ar ôl misoedd o laesu dwylo a chyfleoedd coll – testun rhwystredigaeth fawr i ASau Plaid Cymru – mae disgwyliadau’n isel a’r rhagolygon yn awgrymu mai ‘busnes fel arfer’ fydd agwedd y Prif Weinidog.

Darllena fwy...

03/06/2014  ‘Eich addysg heddiw yw eich economi yfory’
‘Eich addysg heddiw yw eich economi yfory’

Mae geiriau Andreas Schleicher o’r OECD  mai ‘eich addysg heddiw yw eich economi yfory ‘ yn crynhoi’r angen i gael pethau’n iawn yng Nghymru. Er ei fod yn cael ei ddyfynnu’’n aml gan y Gweinidog Addysg, mae’r datganiad hwn yn atseinio trwy goridorau Parc Cathays fel nodyn clir o fethiant Llywodraeth bresennol Cymru i gael pethau’n iawn.

Darllena fwy...

02/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams
O San Steffan - Colofn Hywel Williams

Yn groes i’r hyn ddisgwyliwn, mae canlyniadau’r etholiad i Senedd Ewrop yn parhau i ddal diddordeb rhai o’r cyhoedd. Oherwydd rhoddodd pleidiau’r dde eithafol fraw go iawn i lywodraethau parchus ar draws ein cyfandir (fel y gwnaeth ambell i blaid y chwith afreolus hefyd, er enghraifft yn Sbaen.)

Darllena fwy...

31/05/2014  Rhaid i obaith drechu diflastod wedi etholiadau Ewrop
Rhaid i obaith drechu diflastod wedi etholiadau Ewrop

Ym mhob cwr o’r Undeb Ewropeaidd, dewisodd cyfran helaeth o’r rhai a bleidleisiodd yr wythnos ddiwethaf bleidiau oedd yn gyfrwng i fynegi anfodlonrwydd dwfn.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 16 - Nesaf - Olaf