Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

25/11/2014  Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn
Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn

Eurfyl ap Gwilym, Prif Ymgynghorydd Economaidd Plaid Cymru, sy'n esbonio pam fo Plaid Cymru yn credu pam y byddai Cymru yn derbyn £1.2 biliwn yn ychwanegol pe bai'n cael ei chyllido i'r un lefel â'r Alban. 

Darllena fwy...

25/11/2014  Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)
Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)

Yn fy mlog  ar Fawrth 26, 2014, Fe  eglurais ychydig o gefndir a pheryglon y TTIP i Gymru. Cafwyd sawl datblygiad ers hynny sydd o ddidordeb uniongyrchol i ni.

Darllena fwy...

14/11/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Golwg graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan. 

Darllena fwy...

10/11/2014  Mae Ffordd Well yn Bosib
Mae Ffordd Well yn Bosib

Chris Stephens, Ysgrifennydd Grŵp Undebau Llafur yr SNP sy'n diolch i aelodau Plaid Cymru am eu cymorth gyda'r Ymgyrch IE ac yn trafod gwersi ac oblygiadau'r Refferendwm ar gyfer Ymgyrch etholiad San Steffan. 

Darllena fwy...

10/11/2014  Mae AS newydd i’r Rhondda nid yn unig yn bosib, ond yn angenrheidiol
Mae AS newydd i’r Rhondda nid yn unig yn bosib, ond yn angenrheidiol

Ers i mi ddod i wleidyddiaeth fel cynghorydd Plaid Cymru ddwy flynedd yn ôl, mae’r amser wedi hedfan. Rwy’n cynrychioli ward Pentre ar gyngor RCT; y gymuned lle cefais i fy ngeni a’m magu a lle rwy’n parhau i fyw gyda ‘ngŵr a’n merch.

Darllena fwy...

07/11/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae adroddiad Waterhouse ‘Lost in Care’ ar gamdrin plant yng ngogledd Cymru (cyhoeddwyd yn 2000) yn hirfaith a manwl. Dim ond 5 cyfeiriad sydd ynddo at yr iaith Gymraeg.

Darllena fwy...

04/11/2014  Carrie Harper: Cam nesaf y siwrne
Carrie Harper: Cam nesaf y siwrne

Cliciwch yma i ddarllen blog gan ein ymgeisydd Seneddol dros Wrecsam, Carrie Harper.

Darllena fwy...

03/11/2014  Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flynyddol Hydref 2014
Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flynyddol Hydref 2014

Cliciwch yma i ddarllen araith arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood o'r gynhadledd flynyddol yn Llangollen.

Darllena fwy...

25/10/2014  Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili
Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili

Ymunais â Phlaid Cymru wedi cael fy  ngwahodd i gyfarfod yn y clwb rygbi lleol yn fuan wedi i Leanne Wood gael ei hethol, i glywed arweinydd newydd y blaid yn siarad.

Darllena fwy...

23/10/2014  Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?
Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Catalwnia, byddaf yn sylwedydd rhyngwladol ar Dachwedd 9 ar gyfer eu refferendwm – neu a bod yn fanwl gywir "proses ymgynghori cyhoeddus" – ar annibyniaeth o Sbaen.

Darllena fwy...

22/10/2014  Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu
Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu

Mae storm berffaith ar y gorwel i amaethyddiaeth Cymru wrth i feichiau ariannol, economaidd a biwrocrataidd gyd-gynllwynio i osod her na welodd ein cymunedau amaethyddol eu bath erioed.

Darllena fwy...

17/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Dydd Llun cawsom dwy ddadl bwysig yn y Senedd. Yn yr Arglwyddi bu Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas, ymysg eraill, yn cyflwyno amrywiaeth o welliannau deallus ac adeiladol i Fesur Cymru.

Darllena fwy...

16/10/2014  Rhaid pwyso am gymdeithas decach, medd Lindsay Whittle
Rhaid pwyso am gymdeithas decach, medd Lindsay Whittle

Mae thema Diwrnod Gweithredu Blog eleni yn un amserol – anghydraddoldeb. Yr hyn oedd amlycaf yn y newyddion gwleidyddol ddoe oedd sylwadau hollol ansensitif yr Arglwydd Freud am bobl anabl.  

Darllena fwy...

10/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Wedi’r holl sylw i’r refferendwm mae’r cof am yr Alban yn pylu’n gyflym ymysg buddugions gwleidyddol Llundain, a hynny o ran pob plaid. Dim syndod mae’n siwr gan mai’r un math o bobl metropolaidd sydd ar frig pob un ohonynt.

Darllena fwy...

06/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r newyddion am y bleidlais yn lapio chips erbyn hyn. Ond bydd y canlyniadau yn aros gyda ni, a chydag anffodusion Irac, am amser maith.

Darllena fwy...

03/10/2014  M4 - rhaid ystyried anghenion Cymru gyfan
M4 - rhaid ystyried anghenion Cymru gyfan

Mae Plaid Cymru wedi bod yn dal Llywodraeth Cymru i gyfrif ar ei benderfyniad ar yr M4

Darllena fwy...

27/09/2014  Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru
Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru

Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru? I roi ateb cryno: rydw i o’r farn fod gan Gymru well cyfle i wrthsefyll  camdriniaeth neo-ryddfrydiaeth San Steffan pan fyddwn wedi ennill mwy o bwerau.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 17 - Nesaf - Olaf