Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

27/09/2014  Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru
Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru

Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru? I roi ateb cryno: rydw i o’r farn fod gan Gymru well cyfle i wrthsefyll  camdriniaeth neo-ryddfrydiaeth San Steffan pan fyddwn wedi ennill mwy o bwerau.

Darllena fwy...

23/09/2014  Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !
Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !

Y tro diwethaf i mi fod â rhan blaenllaw mewn ymgyrch etholiadol Plaid Cymru oedd ymgyrch etholiadol Plaid Cymru yn 1999 ar gyfer etholiadau'r Cynulliad cyntaf.

Darllena fwy...

17/09/2014  Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.

Darllena fwy...

12/09/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Bu refferendwm yr Alban yn brofiad rhyfeddol, hyd yn oed o bellter, a bydd llywodraeth Llundain yn medi’r corwynt am flynyddoedd lawer.

Darllena fwy...

12/09/2014  Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru
Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru

Rwyf wedi treulio ychydig ddyddiau'n cefnogi'r ymgyrch Ie yn Glasgow a'r cyffiniau. Wrth i mi deithio adref ar y trên am 7 awr i Aberystwyth, mae gennyf gyfle i hel ychydig o feddyliau am fy mhrofiadau yn yr Alban.

Darllena fwy...

10/09/2014  Mae angen i Gymru ddysgu gwersi cadarnhaol o'r ddadl yn yr Alban
Mae angen i Gymru ddysgu gwersi cadarnhaol o'r ddadl yn yr Alban

Mewn ychydig dros wythnos byddwn yn gwybod a yw pobl yr Alban wedi penderfynu i ddod yn wlad annibynnol ai peidio.

Darllena fwy...

05/09/2014  CHTh- Diwedd y Daith
CHTh- Diwedd y Daith

Gan Rhodri Glyn Thomas AC Yr oedd Plaid Cymru yn gwrthwynebu cyflwyno Comisiynwyr Heddlu a Throsedd etholedig yng Nghymru gan lywodraeth glymblaid y DG.

Darllena fwy...

01/09/2014  Yr Alban yn ysbrydoli
Yr Alban yn ysbrydoli

Profiadau ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad ar gyfer etholaeth Arfon, Siân Gwenllian, wrth iddi hi a chriw o Arfon gefnogi'r Ymgyrch Ie dros Annibyniaeth.

Darllena fwy...

15/08/2014  Plaid Pride yn Pride Cymru 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a dathlu. Eleni, mae’r ŵyl wedi ail-frandio a bydd Pride Cymru yn lansio’r penwythnos hwn yng Nghaerdydd. Mi fydd gorymdaith trwy ganol dinas Caerdydd yn cychwyn o Churchill Way am 11.30, gyda’r prif ddigwyddiad ar Gae Cooper yn y prynhawn. Unwaith eto eleni, mi fydd Plaid Pride yn falch iawn o gymryd rhan ac o gynrychioli Plaid Cymru yn y digwyddiad pwysig hwn.

Darllena fwy...

01/08/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo barn pobl o Gymru ynghylch ad-drefnu ffiniau Llydaw.

Darllena fwy...

25/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Cyn cau am yr haf cawsom y ddadl gyntaf ar fesur fydd yn rhoi mwy o arian at dalu am warchod plant rhieni sy’n gweithio. Yn ôl y llywodraeth bydd cymorth blynyddol hyd at £2,000 ar gynnig.  Felly pa reswm ar y ddaear fyddai i rywun ddadlau yn ei erbyn?

Darllena fwy...

23/07/2014  Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd. Ond mae Cymry sydd â ffrindiau a pherthnasau yno. Ac mae llawer ohonom a welodd yr hyn sy'n digwydd wedi ein harwswydo a’n cynddeiriogi.

Darllena fwy...

22/07/2014  Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig yng Nghymru.

Darllena fwy...

21/07/2014  Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd
Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd

Mae llawer wedi ei ddweud dros y dyddiau diwethaf ynghylch byrbwylltra ariannol ac amgylcheddol penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i ymrwymo i brosiect £1biliwn yr M4 yng Nghasnewydd. Ni ddywedwyd cymaint am oblygiadau gwleidyddol y penderfyniad hwn.

Darllena fwy...

11/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Golwg wythnosol graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan.

Darllena fwy...

07/07/2014  Democratiaeth Cymru ar Groesffordd
Democratiaeth Cymru ar Groesffordd

Cyrhaeddoddodd democratiaeth Cymru bwynt pwysig yr wythnos ddiwethaf. Mae penderfyniad y Prif Weinidog i beidio cosbi na diswyddo’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd dros dorri’r Côd Gweinidogol mor ddigywilydd yn gadael llywodraethiant ar groesffordd.

Darllena fwy...

04/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Sylwadau craff a chrafog Hywel Williams AS am ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan

Darllena fwy...

27/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Digwyddiad Cymreig mawr yr wythnos (os hynny) oedd y drafodaeth ar Fesur Cymru, gerbron y Tŷ am y tro olaf cyn diflannu i grombil yr Arglwyddi.

Darllena fwy...

27/06/2014  O'r Senedd - Patrwm i newid chwaraeon
O'r Senedd  - Patrwm i newid chwaraeon

Bethan Jenkins AC, llefarydd Plaid Cymru ar chwaraeon sy'n esbonio cynllun radical newydd Plaid Cymru am gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ac ymarfer corff o’r enw Ysbrydoli Cymru. 

Darllena fwy...

20/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r llywodraeth mewn clamp o lanastr o ran y drefn pasport, gydag ASau yn cwyno am y gwasanaeth sâl a’r diffyg llwyr o wasanaeth, a hynny er bod pobl wedi talu £55 yn ychwanegol i gael eu rhoi ar y llwybr cyflym. 

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 16 - Nesaf - Olaf