Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

15/12/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Yn ei golofn yr wythnos hon mae Hywel Williams AS yn ystyried y newidiadau sydd ar droed i'n system bensiynau.

Darllena fwy...

12/12/2014  Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd
Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd

Mae Plaid Ifanc wedi lansio gwefan newydd sy'n llawn erthyglau diddorol a phob math o gynnwys gwahanol.

Darllena fwy...

10/12/2014  Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook
Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook

Mi fydd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau yn fyw ar Facebook nos Iau Rhagfyr 11 am 7pm.

Darllena fwy...

10/12/2014  Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn
Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn

Y Prif Weinidog yn methu â chynnig eglurhad o honiad aelod ei blaid y byddai Cymru wedi colli £1 biliwn petai treth incwm wedi cael ei ddatganoli ers 2010.

Darllena fwy...

08/12/2014  'Glo a thatws yn yr hosan eleni'
'Glo a thatws yn yr hosan eleni'

Yn ei golofn wythnosol mae Hywel Williams AS yn troi ei chwyddwydr at gyhoeddiad ariannol diweddar George Osborne.

Darllena fwy...

04/12/2014  Cymru ar groesffordd gyfansoddiadol
Cymru ar groesffordd gyfansoddiadol

Yn ysgrifennu yn y Daily Post, mae Leanne Wood yn dweud bod angen sicrhau bod Cymru yn cael ei thrin yn gyfartal â’r Alban.

Darllena fwy...

04/12/2014  Araith Leanne Wood ar y dde eithafol
Araith Leanne Wood ar y dde eithafol

Leanne Wood sy'n dweud bod angen brwydro'n erbyn y dde eithafol mewn digwyddiad Compass Cymru.

Darllena fwy...

03/12/2014  Wynebu Llymder San Steffan - Jonathan Edwards AS
Wynebu Llymder San Steffan - Jonathan Edwards AS

Mae Datganiad yr Hydref yr wythnos hon yn gwneud un peth yn berffaith glir: mae llymder San Steffan wedi methu yn ôl ei delerau ei hun. Dros y misoedd diwethaf, mae benthyca wedi dringo i fyny o gymharu â’r lle yr oedd arian cyhoeddus y DG llynedd. Ni fydd Llywodraeth Glymblaid y DG yn dileu’r diffyg ariannol erbyn 2015, ac y mae’r dyddiad targed newydd o 2019 yn edrych yn fregus.

Darllena fwy...

01/12/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Colofn wythnosol ddifyr a deifiol Hywel Williams AS am ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan.

Darllena fwy...

25/11/2014  Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn
Cyllid i Gymru – Yr Achos dros £1.2bn

Eurfyl ap Gwilym, Prif Ymgynghorydd Economaidd Plaid Cymru, sy'n esbonio pam fo Plaid Cymru yn credu pam y byddai Cymru yn derbyn £1.2 biliwn yn ychwanegol pe bai'n cael ei chyllido i'r un lefel â'r Alban. 

Darllena fwy...

25/11/2014  Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)
Y Diweddaraf ynglŷn â’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Traws Iwerydd (TTIP)

Yn fy mlog  ar Fawrth 26, 2014, Fe  eglurais ychydig o gefndir a pheryglon y TTIP i Gymru. Cafwyd sawl datblygiad ers hynny sydd o ddidordeb uniongyrchol i ni.

Darllena fwy...

25/11/2014  "Arian Lloegr ydyw" - Ymateb y Prif Weinidog i her Leanne Wood ar gyllido teg i Gymru
"Arian Lloegr ydyw" - Ymateb y Prif Weinidog i her Leanne Wood ar gyllido teg i Gymru

Gwyliwch Leanne Wood yn herio'r Prif Weinidog yn y Cynulliad ar gyfartaledd cyllido i Gymru gyda'r Alban, a'i ymateb yntau - "Arian Lloegr ydyw."  

Darllena fwy...

14/11/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Golwg graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan. 

Darllena fwy...

10/11/2014  Mae Ffordd Well yn Bosib
Mae Ffordd Well yn Bosib

Chris Stephens, Ysgrifennydd Grŵp Undebau Llafur yr SNP sy'n diolch i aelodau Plaid Cymru am eu cymorth gyda'r Ymgyrch IE ac yn trafod gwersi ac oblygiadau'r Refferendwm ar gyfer Ymgyrch etholiad San Steffan. 

Darllena fwy...

10/11/2014  Mae AS newydd i’r Rhondda nid yn unig yn bosib, ond yn angenrheidiol
Mae AS newydd i’r Rhondda nid yn unig yn bosib, ond yn angenrheidiol

Ers i mi ddod i wleidyddiaeth fel cynghorydd Plaid Cymru ddwy flynedd yn ôl, mae’r amser wedi hedfan. Rwy’n cynrychioli ward Pentre ar gyngor RCT; y gymuned lle cefais i fy ngeni a’m magu a lle rwy’n parhau i fyw gyda ‘ngŵr a’n merch.

Darllena fwy...

07/11/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae adroddiad Waterhouse ‘Lost in Care’ ar gamdrin plant yng ngogledd Cymru (cyhoeddwyd yn 2000) yn hirfaith a manwl. Dim ond 5 cyfeiriad sydd ynddo at yr iaith Gymraeg.

Darllena fwy...

04/11/2014  Carrie Harper: Cam nesaf y siwrne
Carrie Harper: Cam nesaf y siwrne

Cliciwch yma i ddarllen blog gan ein ymgeisydd Seneddol dros Wrecsam, Carrie Harper.

Darllena fwy...

03/11/2014  Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flynyddol Hydref 2014
Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flynyddol Hydref 2014

Cliciwch yma i ddarllen araith arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood o'r gynhadledd flynyddol yn Llangollen.

Darllena fwy...

25/10/2014  Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili
Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili

Ymunais â Phlaid Cymru wedi cael fy  ngwahodd i gyfarfod yn y clwb rygbi lleol yn fuan wedi i Leanne Wood gael ei hethol, i glywed arweinydd newydd y blaid yn siarad.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 18 - Nesaf - Olaf