Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

22/07/2014  Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig yng Nghymru.

Darllena fwy...

21/07/2014  Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd
Gwleidyddiaeth y Penderfyniad Biliwn o Bunnoedd

Mae llawer wedi ei ddweud dros y dyddiau diwethaf ynghylch byrbwylltra ariannol ac amgylcheddol penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i ymrwymo i brosiect £1biliwn yr M4 yng Nghasnewydd. Ni ddywedwyd cymaint am oblygiadau gwleidyddol y penderfyniad hwn.

Darllena fwy...

11/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Golwg wythnosol graff a chrafog Hywel Williams AS ar ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan.

Darllena fwy...

07/07/2014  Democratiaeth Cymru ar Groesffordd
Democratiaeth Cymru ar Groesffordd

Cyrhaeddoddodd democratiaeth Cymru bwynt pwysig yr wythnos ddiwethaf. Mae penderfyniad y Prif Weinidog i beidio cosbi na diswyddo’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd dros dorri’r Côd Gweinidogol mor ddigywilydd yn gadael llywodraethiant ar groesffordd.

Darllena fwy...

04/07/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Sylwadau craff a chrafog Hywel Williams AS am ddigwyddiadau'r wythnos yn San Steffan

Darllena fwy...

27/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Digwyddiad Cymreig mawr yr wythnos (os hynny) oedd y drafodaeth ar Fesur Cymru, gerbron y Tŷ am y tro olaf cyn diflannu i grombil yr Arglwyddi.

Darllena fwy...

27/06/2014  O'r Senedd - Patrwm i newid chwaraeon
O'r Senedd  - Patrwm i newid chwaraeon

Bethan Jenkins AC, llefarydd Plaid Cymru ar chwaraeon sy'n esbonio cynllun radical newydd Plaid Cymru am gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ac ymarfer corff o’r enw Ysbrydoli Cymru. 

Darllena fwy...

20/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r llywodraeth mewn clamp o lanastr o ran y drefn pasport, gydag ASau yn cwyno am y gwasanaeth sâl a’r diffyg llwyr o wasanaeth, a hynny er bod pobl wedi talu £55 yn ychwanegol i gael eu rhoi ar y llwybr cyflym. 

Darllena fwy...

13/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Yr wythnos hon cawsom barhad ar y ddadl ar Araith y Frenhines. Nid mater hawdd ydy cael hyd i rywbeth i’w ddweud am araith a oedd (fel y soniais yr wythnos ddiwethaf) braidd yn denau.

Darllena fwy...

12/06/2014  Beth am Gymru? Rhoi Cymru wrth galon y ddadl gyfansoddiadol ym Mhrydain.
Beth am Gymru? Rhoi Cymru wrth galon y ddadl gyfansoddiadol ym Mhrydain.

Darlith a draddodwyd gan Leanne Wood AC yn UCL ar roi Cymru wrth galon newid cyfansoddiadol ym Mhrydain. 

Darllena fwy...

08/06/2014  Pymtheg mlynedd o ddatganoli
Pymtheg mlynedd o ddatganoli

Mae, dydd Sul, Mehefin 8 2014, yn nodi pymtheng mlynedd o ddatganoli yng Nghymru.

Darllena fwy...

06/06/2014  O San Steffan - Hywel Williams AS
O San Steffan  - Hywel Williams AS

Yn ei golofn o San Steffan yr wythnos hon, mae Hywel Williams AS yn rhoi sylw i Araith y Frenhines, sy'n gosod allan rhaglen y llywodraeth ar gyfer y naw mis nesaf hyd at yr etholiad.

Darllena fwy...

03/06/2014  Araith Amgen Plaid Cymru 2014
Araith Amgen Plaid Cymru 2014

Fory, bydd Llywodraeth y DU yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaeth ar gyfer y flwyddyn seneddol nesaf. Ar ôl misoedd o laesu dwylo a chyfleoedd coll – testun rhwystredigaeth fawr i ASau Plaid Cymru – mae disgwyliadau’n isel a’r rhagolygon yn awgrymu mai ‘busnes fel arfer’ fydd agwedd y Prif Weinidog.

Darllena fwy...

03/06/2014  ‘Eich addysg heddiw yw eich economi yfory’
‘Eich addysg heddiw yw eich economi yfory’

Mae geiriau Andreas Schleicher o’r OECD  mai ‘eich addysg heddiw yw eich economi yfory ‘ yn crynhoi’r angen i gael pethau’n iawn yng Nghymru. Er ei fod yn cael ei ddyfynnu’’n aml gan y Gweinidog Addysg, mae’r datganiad hwn yn atseinio trwy goridorau Parc Cathays fel nodyn clir o fethiant Llywodraeth bresennol Cymru i gael pethau’n iawn.

Darllena fwy...

02/06/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams
O San Steffan - Colofn Hywel Williams

Yn groes i’r hyn ddisgwyliwn, mae canlyniadau’r etholiad i Senedd Ewrop yn parhau i ddal diddordeb rhai o’r cyhoedd. Oherwydd rhoddodd pleidiau’r dde eithafol fraw go iawn i lywodraethau parchus ar draws ein cyfandir (fel y gwnaeth ambell i blaid y chwith afreolus hefyd, er enghraifft yn Sbaen.)

Darllena fwy...

31/05/2014  Rhaid i obaith drechu diflastod wedi etholiadau Ewrop
Rhaid i obaith drechu diflastod wedi etholiadau Ewrop

Ym mhob cwr o’r Undeb Ewropeaidd, dewisodd cyfran helaeth o’r rhai a bleidleisiodd yr wythnos ddiwethaf bleidiau oedd yn gyfrwng i fynegi anfodlonrwydd dwfn.

Darllena fwy...

18/05/2014  Blwyddyn ers y dreth llofftydd
Blwyddyn ers y dreth llofftydd

Aeth blwyddyn heibio ers gwneud i ffwrdd â’r ‘cymhorthdal stafell sbâr’, a adwaenir yn fwy cyffredin fel y dreth llofftydd.

Darllena fwy...

16/05/2014  Agored i Fusnes
Agored i Fusnes

Gweinidog Cysgodol yr Economi Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AC sy'n esbonio pam fod Plaid Cymru yn cynnal ymgynghoriad gyda busnesau Cymru. 

Darllena fwy...

16/05/2014  Iaith newydd methiant
Iaith newydd methiant

Mae Bethan Jenkins AC yn myfyrio ar ganfyddiadau pryderus yr adroddiad i ofal iechyd yn Abertawe Bro Morgannwg

Darllena fwy...

16/05/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Mae sawl  mesur posib o lwyddiant ac effeithiolrwydd unrhyw blaid.  Yr un amlwg ydy’r polau piniwn. A’r wythnos hon, am y tro cyntaf mewn dwy flynedd, mae Llafur yn is na’r Toriaid yn y polau diweddaraf.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 16 - Nesaf - Olaf