Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Adfer Enw Da Môn

02/03/2013

Mewn sesiwn arbennig yn eu Cynhadledd, bu Plaid Cymru yn cyflwyno nifer o’u hymgeiswyr ar gyfer etholiad Mai 2ail i Gyngor Ynys Môn.

 

Bu’r Cynghorydd Vaughan Hughes (Llanbedrgoch) yn amlinellu slogan y blaid, “Adfer Enw Da Môn”, ac yn siarad am yr angen i sicrhau na fydd yr hyn yr oedd o’n ei alw’n “ddyddiau o warth a chywilydd” byth yn dychwelyd. Galwodd y Cynghorydd Hughes ar drigolion yr ynys i ethol cynghorwyr a fydd yn atebol i ddisgyblaeth plaid wleidyddol, a dywedodd fod gan Plaid Cymru’r profiad a’r weledigaeth i adfer ffydd yn y cyngor.

Dywedodd arweinydd presennol Grwp Plaid Cymru ar y cyngor, Cyng Bob Parry, mai blaenoriaeth cyngor dan arweiniad Plaid Cymru fyddai creu cyfnod o sefydlogrwydd ar yr ynys, gwarchod swyddi fel bod pobl ifanc yn gallu aros ar Ynys Môn, a gweithio gyda Choleg Menai i fynd i’r afael ag anghenion hyfforddi. Clywodd cynrychiolwyr y gynhadledd hefyd gan ymgeiswyr eraill a wnaeth argraff arnynt gan gynnwys Nicola Roberts, nyrs milfeddygol o Langefni, y cyn-athro Edward Morus Jones a’r cyfreithiwr Meirion Jones.

Bu’r ymgeiswyr yn talu teyrnged i waith yr Aelod Cynulliad lleol Ieuan Wyn Jones, ac fe wnaeth Cyng Bob Parry gloi’r sesiwn trwy alw am adfer enw da’r sir.

Tagiauynys mon