Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Llywodraeth Leol

Mae'r Blaid yn wastad wedi bod yn wreiddiedig yn ein cymunedau Cymreig. Plaid wleidyddol ydym ni sydd yn gwirioneddol gredu mewn datganoli a gwneud penderfyniadau yn lleol. Gwyddom mor bwysig yw llywodraeth leol ardderchog, ac yr ydym wedi ymrwymo i ofalu bod gan ein cynghorau'r adnoddau i wneud y gwaith yn y dull gorau oll. Yn wyneb toriadau gwario cyhoeddus enfawr a osodwyd gan San Steffan, fe sefydlwyd grwp gan y Blaid i edrych ar gyflwyno llywodraeth leol yn effeithiol. Yn amlwg, rhaid i ni sicrhau mwy o gydweithredu rhwng awdurdodau ac yr ydym yn ystyried y ffyrdd gorau i sicrhau gwerth am arian y trethdalwyr.

Yn ystod ein cyfnod mewn llywodraeth, gwnaeth y Blaid y canlynol:

  • lansio Cronfa Arallgyfeirio'r Swyddfeydd Post gyda bron i £3 miliwn mewn grantiau;

  • cynyddu'r arian a roddwyd i gynghorau lleol o 3.2%;

  • cyhoeddi help gwerth £4 miliwn i 30,000 o bensiynwyr gyda threth y cyngor yn 2010-11;

  • cytuno ar strategaeth i wella gwasanaethau lleol yng Nghymru, a lansio cyfres o Uwch-Gynadleddau Gwasanaeth Cyhoeddus;

  • sefydlu Byrddau Gwasanaeth Lleol effeithiol sy'n canoli ar ddinasyddion;

  • cadw codiadau treth cyngor yng Nghymru i'r isaf ers dros ddegawd;