Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

 

Canllawiau brand y Blaid

Rydym wedi creu dogfen canllaw byr a bachog ar sut i ddefnyddio logo'r Blaid. Mae'n cynnwys tips syml ar ba logos, lliwiau a ffonts i'w defnyddio fel fod brand y Blaid yn cael ei adnabod.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r canllawiau [pdf]

 Pecyn Logos llawn

Mae'r pecyn hyn yn cynnwys holl fersiynau o logos a lliwiau'r blaid mewn sawl fformat, gan gynnwys jpg, png, pdf, eps Cliciwch i lawrlwytho'r ffeil [zip]

   

Plaid Logo - y pabi Cymreig

Y pabi Cymreig yw’r unig babi sydd yn tyfu’n naturiol yn Ewrop. Y mae’n bwrw had yn y gwanwyn a than amodau sych neu wlyb, o fewn dim, mae’n magu gwreiddiau dwfn. Pan ddaw’r haf, mae’n blodeuo’n felyn fel yr haul. 

Y pabi Cymreig yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer delwedd Plaid Cymru. Mae’r ddelwedd yn syml a thrawiadol ac mae hi’n gweddu i’r dim. Plaid Cymru yw’r unig blaid wleidyddol gynhenid Gymreig. Mae ganddi hithau wreiddiau dwfn ac, fel y pabi, y mae wedi parhau i dyfu–yng ngwyntoedd y gaeaf ac yn awelon yr haf.

Mae’r pwyslais ar edrych tua’r dyfodol, ac ar geisio sicrhau’r amodau gwaith a’r amodau byw a fydd yn galluogi i Gymru a’i phobl flodeuo. R’yn ni’n gwbl ffyddiog y daw Plaid Cymru, yn nhro’r tymhorau, i’w llawn dwf. Dyma wanwyn Plaid Cymru.

Prif Logo  

Dyma brif logo’r Blaid. Hwn y dylech ei ddefnyddio fel arfer.

Plaid Logo.jpg

                          

 

Dyma sut mae’n logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

Plaid Logo G.jpg

Dyma sut mae’n logo yn ymddangos yn ddu a gwyn.

Plaid Logo Mono.jpg

 

 

Ail Logo 

   

 

Dyma'r logo y byddwn yn ei ddefnyddio os nad oes digon o le i'r prif logo ymddangos yn gywir. 

Plaid Logo Portrait.jpg

 

 

 

Dyma sut mae'r ail logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

Plaid_Logo Portrait_G.jpg 

 

 

Dyma sut mae'r ail logo yn ymddangos mewn du a gwyn.

Plaid Logo Portrait Mono.jpg

 

 Logo'r Wefan 

Dyma logo'r wefan. Dylid defnyddio'r logo ar unrhyw ddeunydd sy'n cyfeirio at y wefan.

Plaid.org.jpg

 

Dyma sut mae logo'r wefan yn edrych ar gefndir gwyrdd.

 

Plaid.org G .jpg

Dyma'r fersiwn du a gwyn.

Plaid.org_Mono.jpg

 Y Pabi 

 

Dyma ein talisman - Y pabi Cymreig. Fe ddylid defnyddio'r pabi ar bopeth ble mae enw Plaid Cymru a chyfeiriad ein gwefan yn amlwg.  

plaid_poppy.jpg

Dyma sut mae'r pabi'n ymddangos ar gefndir gwyrdd. 

plaid_poppy G.jpg

Dyma sut mae'r pabi'n ymddangos yn ddu a gwyn. 

plaid_mono_poppy.jpg

                

Dylid defnyddio'r pabi yma pan fydd angen argraffu mewn un lliw yn unig.

 plaid_poppy_outline.jpg

       

Dyma sut mae'r pabi un lliw yn edrych ar gefndir gwyrdd.

plaid_poppy_outline_G.jpg