Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Materion Rhyngwladol

Beth yw gweledigaeth ryngwladol y Blaid?

Bydd y Blaid yn pwyso ar lywodraeth y DG i anrhydeddu'r ymrwymiad i gyflwyno 0.7% o GDP fel cymorth rhyngwladol a byddwn yn parhau i ymgyrchu dros ganslo dyledion na all gwledydd sy'n datblygu eu fforddio. Cadarnhawn hefyd ein cefnogaeth i'r mudiad Masnach Deg rhyngwladol. Byddwn yn parhau i ymgyrchu dros hawliau cenhedloedd lleiafrifol a siaradwyr ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop ac mewn gwledydd a all ymuno â'r UE yn y dyfodol, megis Twrci.

Yr ydym yn cefnogi treth fyd-eang ar drafodion ariannol fel dull o annog mwy o gyfrifoldeb a sefydlogrwydd yn y marchnadoedd byd-eang. Yr ydym wedi cefnogi'r syniad o 'Dreth Tobin' neu 'Dreth Twm Siôn Cati' ers yr 1980au a thrwy'r cyfnod hwn, yr oedd y pleidiau eraill yn barod i fynd o'r tu arall heibio a rhoi rhwydd hynt i'r marchnadoedd. Gallai'r arian o dreth fel hyn fod â rhan bwysig mewn hybu datblygu rhyngwladol, a gallai gyfrannu at wireddu Amcanion Datblygu'r Mileniwm y CU. Yr ydym yn cefnogi diwygio Banc y Byd a'r IMF yn sylweddol fel mater o frys er mwyn gwella rheoleiddio ac atebolrwydd.

Yr ydym wedi ymrwymo i Gymru annibynnol fel aelod llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn parhau i gefnogi diwygio democrataidd pellach ar yr UE. Yr ydym wedi ymrwymo i gael mwy o gynrychiolaeth i Gymru yn yr UE. Mae hyn yn cynnwys nifer teg o ASE i Gymru, swyddfa i Senedd Ewrop yng Nghymru, cylchdroi swydd Comisiynydd Ewropeaidd ac, yn bwysicaf oll, pleidlais i Gymru yng Nghyngor y Gweinidogion.

Mae bod yn rhan o'r UE wedi bod yn fanteisiol iawn i Gymru. Rhwng 2007 a 2013, byddwn wedi derbyn hyd at £2 biliwn i gynlluniau adfywio yng Nghymru. Hyd yma, mae dros 28,000 o fusnesau a mwy na chwarter miliwn o bobl yng Nghymru wedi eu helpu gan gyllid Ewropeaidd. Bydd y Blaid yn parhau i ymladd dros i gefnogaeth ariannol Ewropeaidd trosiannol barhau wedi 2013.

Yr ydym yn cefnogi ehangu'r UE ymhellach ar yr amod fod y gwledydd hynny sydd am ymuno yn gwella amodau democratiaeth, cyfiawnder a rheol cyfraith. Yr ydym yn cefnogi parhad y trafodaethau aelodaeth gyda Thwrci fel dull o annog diwygio democrataidd yn y wlad honno, gwella hawliau menywod a hybu buddiannau democrataidd y bobl Cwrdaidd.