Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


21/10/2014
Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig[...]

20/10/2014
Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn

Heddiw (dydd Llun) bydd Comisiwn Cymunedau Cynaliadwy Plaid Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar sut i droi Cymru’n genedl o gymunedau cynaliadwy, gan wneud argymhellion uchelgeisiol ar sut i rymuso pobl a chymunedau er mwyn hwyluso adfywiad democratiaeth leol, i greu isadeiledd cynaliadwy ac i gryfhau buddsoddiad cymunedol.[...]

16/10/2014
Angen arweiniad i wella gwasanaethau i gleifion cansar

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ymateb Plaid Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd ar y Cynllun Cyflwyno Cansar.[...]

14/10/2014
Cyllid, prisiau bwyd a biwrocratiaeth yn creu storm berffaith i ffermwyr

Plaid Cymru yn galw am weithredu ar amaeth wrth i'r diwydiant wynebu 'storm berffaith'[...]

14/10/2014
Gallai safonau prifysgolion ddisgyn oherwydd diffyg gweithredu’r llywodraeth

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi herio’r Gweinidog Addysg ynghylch sut y mae’n bwriadu cael sicrwydd ansawdd mewn Addysg Uwch os dileir corff yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

21 Oct 2014
Dylid ganolbwyntio ar berfformiad ac nid gwleidyddiaeth pleidiol - Elin Jones

Mae’r ffraeo plwyfol presennol rhwng Llywodraeth Dorïaidd/Dem Rhydd y DG a Llywodraeth Lafur Cymru dros berfformiad [...]

20 Oct 2014
Cymunedau Cynaliadwy: glasbrint i Gymru

Mae cynaliadwyedd, yn ei holl wahanol ystyron, wrth graidd athroniaeth Plaid  Cymru.[...]

17 Oct 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Dydd Llun cawsom dwy ddadl bwysig yn y Senedd. Yn yr Arglwyddi bu Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas, ymysg eraill, yn [...]

16 Oct 2014
Rhaid pwyso am gymdeithas decach, medd Lindsay Whittle

Mae thema Diwrnod Gweithredu Blog eleni yn un amserol – anghydraddoldeb.[...]

10 Oct 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Wedi’r holl sylw i’r refferendwm mae’r cof am yr Alban yn pylu’n gyflym ymysg buddugions gwleidyddol Llundain, [...]

Gweld popeth