Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


22/11/2014
Gadewch i ddoniau cyfryngau Cymru ddisgleirio yng ngontract ffilm hybu newydd y Llywodraeth, medd AC y Blaid

 Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth wedi apelio ar Lywodraeth Cymru i chwilio am gwmni sydd â chanolfan yng Nghymru i gynhyrchu ffilm sydd yn hybu Cymru.  [...]

21/11/2014
Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad seilwaith rheilffyrdd Cymru

Plaid Cymru yn croesawu datganoli masnachfraint y rheilffyrdd. Am y tro cyntaf, bydd Cymru yn medru dewis pwy sy’n rhedeg ei rheilffyrdd hi. Dyma rywbeth y bu ein plaid yn ei bwysleisio fel mater hynod bwysig ers blynyddoedd.[...]

20/11/2014
Toriadau Llywodraeth Cymru: 12,000 o ddysgwyr yn teimlo'r effaith

Mae tîm Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi amlygu effaith toriadau Llywodraeth Cymru ar wariant ar addysg bellach a sgiliau yn ystod Cwestiynau Addysg yn y Senedd.[...]

20/11/2014
Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn cynnal trafodaethau am bosibilrwydd datganoli tâl ac amodau athrawon.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

15 Nov 2014
Pwerau a gedwir yw pwerau sy’n cael eu rhannu - Leanne Wood AC

Araith Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i gynhadledd yr SNP Gyfeillion Mae’n bleser bod yn ôl yma yn yr Alban – [...]

14 Nov 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r Senedd wedi cau am dridiau yr wythnos hon, rhyw adlais debyg o’r Diolchgarwch (er nad ydi ASau yn enwog am [...]

10 Nov 2014
Mae Ffordd Well yn Bosib

gan Chris Stephens, Ysgrifennydd Grŵp Undebau Llafur yr SNP.[...]

10 Nov 2014
Mae AS newydd i’r Rhondda nid yn unig yn bosib, ond yn angenrheidiol

Ers i mi ddod i wleidyddiaeth fel cynghorydd Plaid Cymru ddwy flynedd yn ôl, mae’r amser wedi hedfan.[...]

07 Nov 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Mae adroddiad Waterhouse ‘Lost in Care’ ar gamdrin plant yng ngogledd Cymru (cyhoeddwyd yn 2000) yn hirfaith a [...]

Gweld popeth