Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


22/09/2014
Comisiynydd Gwybodaeth yn ymchwilio wedi i Lywodraeth Cymru wrthod datgelu swyddi a buddsoddiadau mewn parthau menter

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi lansio ymchwiliad i’r ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod rhoi dadansoddiad o swyddi a grëwyd ac a gadwyd ym mhob un o’u parthau menter. Mae’n dilyn cwyn gan Blaid Cymru. [...]

19/09/2014
‘Mae Prydain wedi newid am byth’ - Leanne Wood

‘Nid yw busnes fel arfer yn ddewis’. Yn dilyn canlyniad y refferendwm heddiw yn yr Alban, mae Plaid Cymru wedi dweud fod Prydain bellach wedi newid am byth, ac nad yw busnes fel arfer o ran y modd mae’r cenhedloedd yn cael eu llywodraethu yn ddewis.[...]

19/09/2014
“Rhaid yn awr gael gweithredu wedi’r geiriau”

Rhaid ail-lunio Mesur Cymru yn radical er mwyn sicrhau fod pobl Cymru yn cael cydraddoldeb gyda phobl yr Alban, neu mae mewn perygl o gael ei thrin fel cenedl eilradd.[...]

19/09/2014
Datganiad gan Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ar ymddiswyddiad Alex Salmond

Mae cyhoeddiad Alex Salmond ei fod yn sefyll lawr fel Prif Weinidog yr Alban yn newyddion trist iawn i'r Alban.Mae e wedi yn arweinydd galluog a chryf ac wedi cyflawni cymaint i'w blaid ac i bobl yr Alban.[...]

17/09/2014
Plaid Cymru yn cynnig Cyflog Byw i bawb

Cynlluniau Plaid Cymru i godi cyflogau mwy na 250,000 o weithwyr[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Sep 2014
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Annwyl Alban, Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.[...]

12 Sep 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Bu refferendwm yr Alban yn brofiad rhyfeddol, hyd yn oed o bellter, a bydd llywodraeth Llundain yn medi’r corwynt am [...]

12 Sep 2014
Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru

Gan Elin Jones AC Rwyf wedi treulio ychydig ddyddiau'n cefnogi'r ymgyrch Ie yn Glasgow a'r cyffiniau.[...]

10 Sep 2014
Mae angen i Gymru ddysgu gwersi cadarnhaol o'r ddadl yn yr Alban

gan Jill Evans ASE  Mewn ychydig dros wythnos byddwn yn gwybod a yw pobl yr Alban wedi penderfynu i ddod yn wlad [...]

05 Sep 2014
CHTh- Diwedd y Daith

Gan Rhodri Glyn Thomas AC Yr oedd Plaid Cymru yn gwrthwynebu cyflwyno Comisiynwyr Heddlu a Throsedd etholedig yng [...]

Gweld popeth