Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


24/10/2014
Aelodau Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer cynhadledd bwysig

Aelodau Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer cynhadledd bwysig AC Gogledd Cymru yn croesawu cynadleddwyr i Langollen Wrth i gynadleddwyr Plaid Cymru ymgasglu yn Llangollen, mae AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi estyn croeso cynnes i aelodau hen a newydd. Agorodd AC Gogledd Cymru y gynhadledd, gan ddweud wrth aelodau’r Blaid ei fod wrth ei fodd croesawu’r gynhadledd i’w ranbarth. Meddai AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru Llyr Gruffydd: "Mae’n bleser mawr gen i groesawu aelodau hen a newydd Plaid Cymru i Langollen ar gyfer y gynhadledd bwysig hon. "Dyma’r gynhadledd flynyddol olaf cyn etholiad 2015, a dyma lle’r ydym yn rhoi cychwyn ar y gwaith o ddangos i bobl Cymru pam mai Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n gweithio i Gymru. "Dros yr wythnosau diwethaf, mae platiau tectonig y DG wedi newid am byth, ac y mae Plaid Cymru yn gweithio’n galed i sicrhau fod Cymru yn cael bargen deg wrth i ni symud ymlaen. Dyw pobl Cymru ddim eisiau dychwelyd i ddyddiau duon cael ein trin fe cenedl eilradd, ac fe fydd Plaid Cymru yn gwneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd. "Mae’n fraint fawr fod y gynhadledd bwysig hon yn cael ei chynnal yn Llangollen, ac yr wyf yn siŵr yr awn i mewn i’r etholiad cyffredinol gyda mwy o frwdfrydedd o ganlyniad i’r penderfyniadau a gymerir y penwythnos hwn."[...]

24/10/2014
Cynllun Plaid Cymru am yr economi i Gymru gyfan

Liz Saville yn amlinellu uchelgais y Blaid dros yr economi wledig Bydd agwedd Plaid Cymru at Gymru gyfan yn helpu cymunedau Cymru i gyflawni eu potensial economaidd. Dyna oedd neges ymgeisydd Plaid Cymru dros sedd Dwyfor Meirionydd yn San Steffan, Liz Saville.  [...]

22/10/2014
Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth[...]

21/10/2014
Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig[...]

20/10/2014
Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn

Heddiw (dydd Llun) bydd Comisiwn Cymunedau Cynaliadwy Plaid Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar sut i droi Cymru’n genedl o gymunedau cynaliadwy, gan wneud argymhellion uchelgeisiol ar sut i rymuso pobl a chymunedau er mwyn hwyluso adfywiad democratiaeth leol, i greu isadeiledd cynaliadwy ac i gryfhau buddsoddiad cymunedol.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

23 Oct 2014
Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Catalwnia, byddaf yn sylwedydd rhyngwladol ar Dachwedd 9 ar gyfer eu refferendwm – [...]

22 Oct 2014
Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu

Mae storm berffaith ar y gorwel i amaethyddiaeth Cymru wrth i feichiau ariannol, economaidd a biwrocrataidd [...]

21 Oct 2014
Dylid ganolbwyntio ar berfformiad ac nid gwleidyddiaeth pleidiol - Elin Jones

Mae’r ffraeo plwyfol presennol rhwng Llywodraeth Dorïaidd/Dem Rhydd y DG a Llywodraeth Lafur Cymru dros berfformiad [...]

20 Oct 2014
Cymunedau Cynaliadwy: glasbrint i Gymru

Mae cynaliadwyedd, yn ei holl wahanol ystyron, wrth graidd athroniaeth Plaid  Cymru.[...]

17 Oct 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Dydd Llun cawsom dwy ddadl bwysig yn y Senedd. Yn yr Arglwyddi bu Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas, ymysg eraill, yn [...]

Gweld popeth