Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


19/12/2014
AC y Blaid yn dweud fod Comisiynwyr Heddlu yn wastraff arian cyhoeddus

Mae AC Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas wedi galw am ddileu’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd unwaith i’w tymor cyfredol ddod i ben.[...]

15/12/2014
SNP, Plaid Cymru a’r Gwyrddion: Mae Llymder Wedi Methu. Mae’n Bryd Cymryd Agwedd Newydd At Wleidyddiaeth

Mae’r Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru a Lloegr Natalie Bennett heddiw wedi datgan y bydd y tair plaid yn uno pryd bynnag y bydd modd i ymladd yn erbyn obsesiwn pleidiau San Steffan gyda llymder.[...]

10/12/2014
Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhy wan a rhy niwlog

Yn ôl Llŷr Gruffydd mae'r bil yn "niwlog, a’r dyletswyddau a osodir ar gyrff cyhoeddus yn siomedig o wan".[...]

08/12/2014
Plaid yn cyhoeddi pecyn polisiau i gefnogi busnesau bach Cymru

Heddiw bydd Jonathan Edwards AS a Rhun ap Iorwerth AC yn cyhoeddi dau bolisi allweddol ymgyrch San Steffan Plaid Cymru sy'n dangos yn glir fod y blaid yn gweithio dros fusnesau bach Cymreig. [...]

Gweld popeth

Gweld popeth

15 Dec 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Prin fod rhywbeth â theitl fel y ‘Taxation of Pensions Bill’ am gynhyrfu’r galon.[...]

12 Dec 2014
Plaid Ifanc yn lansio gwefan newydd

Heddiw, mae grŵp y blaid ar gyfer pobl ifanc, Plaid Ifanc wedi lansio gwefan newydd sbon, plaidifanc.[...]

10 Dec 2014
Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau ar Facebook

Mi fydd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn ateb eich cwestiynau yn fyw ar Facebook nos Iau Rhagfyr 11 am 7pm.[...]

10 Dec 2014
Prif Weinidog yn methu esbonio'r ffigwr o £1 biliwn

Yn ystod Cwestiynau i'r Prif Weinidog yr wythnos hon, fe geisiodd Leanne Wood gael eglurhad o le gafodd llefarydd y [...]

08 Dec 2014
'Glo a thatws yn yr hosan eleni'

  Mae’r Nadolig (a’r etholiad) yn nesau, a hyd yn oed yr hen grintach George Osborne yn rhoi ei law yn ei boced, [...]

Gweld popeth