Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Newyddion a Digwyddiadau


21/08/2014
Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig

Mae disgyblion ar hyd a lled Cymru yn dathlu canlyniadau eu harholiadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig heddiw.[...]

16/08/2014
Siom Plaid Cymru dros doriadau i gynllun prentisiaeth llwyddiannus

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon Thomas, wedi datgelu mwy o doriadau niweidiol yng nghyllideb addysg a sgiliau Llywodraeth Cymru.  [...]

14/08/2014
Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig

Mae Plaid Cymru wedi llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig heddiw.[...]

14/08/2014
Safbwynt Plaid Cymru ar ddigwyddiadau cyfredol yn Irac

Mae'r gwrthdaro parhaus yn Irac, sydd wedi achosi marwolaethau miloedd o ddynion, menywod a phlant diniwed yn fater o bryder cynyddol i Blaid Cymru.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

15 Aug 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a [...]

01 Aug 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo [...]

25 Jul 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Gan Hywel Williams AS  Cyn cau am yr haf cawsom y ddadl gyntaf ar fesur fydd yn rhoi mwy o arian at dalu am warchod [...]

23 Jul 2014
Gasa-Mae'n bwysig i ni gyd ddangos ein hochr

Gan Hywel Williams AS Gall Gasa ymddangos yn bell i ffwrdd.[...]

22 Jul 2014
Haf sy’n llawn newid ar gyfer materion gwledig

   gan Jill Evans ASE. Wrth i ni fynychu’r Sioe yr wythnos hon, bydd nifer o bobl yn myfyrio ar haf sy’n llawn [...]

Gweld popeth