Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

21/04/2014  “Torrwch TAW ar welliannau tai i 5%”
“Torrwch TAW ar welliannau tai i 5%”

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi annog Llywodraeth y DG i ddefnyddio'r pwerau yr helpodd y blaid i'w sicrhau i gyflwyno toriad mewn TAW ar welliannau i gartrefi er mwyn gwella ansawdd cartrefi Cymru ac annog twf economaidd.

Darllena fwy...

11/04/2014  ASE Plaid Cymru’n ofni niwed i hyder defnyddwyr yn dilyn newidiadau i arolygu cig
ASE Plaid Cymru’n ofni niwed i hyder defnyddwyr yn dilyn newidiadau i arolygu cig

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi ailadrodd ei phryderon ynglyn â newidiadau i’r modd y caiff cig o foch ei archwilio.

Darllena fwy...

10/04/2014  Llywodraeth Cymru ‘heb weledigaeth tymor-hir’ na chynllun am addysg
Llywodraeth Cymru ‘heb weledigaeth tymor-hir’ na chynllun am addysg

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi galw ar i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i feio pawb arall a chynnig gweledigaeth tymor-hir am addysg yng Nghymru wedi i adroddiad rhyngwladol arall weld methiannau yn y system addysg.

Darllena fwy...

09/04/2014  Cyfleoedd iaith i agor drysau
Cyfleoedd iaith i agor drysau

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau i normaleiddio amlieithrwydd

Darllena fwy...

08/04/2014  Amser anodd yn wynebu pobl anabl mewn ardaloedd gwledig, rhybuddia AS
Amser anodd yn wynebu pobl anabl mewn ardaloedd gwledig, rhybuddia AS

 Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi defnyddio dadl yn Nhŷ'r Cyffredin i dynnu sylw at yr anhawsterau y bydd pobl anabl sy'n hawlio PIP (Taliadau Annibyniaeth Personol) ar gyfer eu hanghenion symudedd yn eu hwynebu wrth i'r cynllun newydd ddod i rym.

Darllena fwy...

04/04/2014  Plaid am geisio ail-enwi'r Cynulliad yn 'Senedd Genedlaethol Cymru'
Plaid am geisio ail-enwi'r Cynulliad yn 'Senedd Genedlaethol Cymru'

Mae Grwp Plaid Cymru yn San Steffan wedi gosod gwelliant i’r Mesur Cymru fyddai’n newid enw’r Cynulliad i ‘Senedd Genedlaethol Cymru.’

Darllena fwy...

03/04/2014  Methiant trafodaethau Murco yn dangos mai adferiad economaidd taenlen sydd yma.
Methiant trafodaethau Murco yn dangos mai adferiad economaidd taenlen sydd yma.

Mae Simon Thomas AC wedi dweud fod methiant y trafodaethau i werthu purfa olew Murco yn Aberdaugleddau, Sir Benfro yn enghraifft arall o adferiad economaidd taenlen nad yw’n helpu pobl sy’n byw yng Nghymru.

Darllena fwy...

02/04/2014  “Anfonwch Arolygiaeth Iechyd Cymru”
“Anfonwch Arolygiaeth Iechyd Cymru”

Arweinydd Plaid Cymru yn annog y Prif Weinidog i ymateb i ‘gloch larwm’ Glangwili

Darllena fwy...

02/04/2014  AC yn croesawu cynnig setliad Visteon
AC yn croesawu cynnig setliad Visteon

Bethan Jenkins yn llongyfarch gweithwyr ar “ddechrau diwedd brwydr hir iawn” Mae Bethan Jenkins AC wedi llongyfarch penderfyniad gwydn grŵp o gyn-weithwyr ceir o Abertawe sy’n edrych fel petaent wedi ennill eu brwydr a barodd bum mlynedd i gael eu pensiynau.

Darllena fwy...

01/04/2014  Leanne yn annog mabwysiadu Cynllun Tri Phwynt i newid ffawd Cymru
Leanne yn annog mabwysiadu Cynllun Tri Phwynt i newid ffawd Cymru

Arweinydd yn galw am derfyn ar sgorio pwyntiau rhwng Llafur a’r Torïaid ar draul datganoli

Darllena fwy...

26/03/2014  Rhodri Glyn Thomas yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i annog mwy o gefnogaeth i’r Gwasanaeth Tân
Rhodri Glyn Thomas yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i annog mwy o gefnogaeth i’r Gwasanaeth Tân

Rhodri Glyn Thomas yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i annog mwy o gefnogaeth i’r Gwasanaeth Tân

Darllena fwy...

26/03/2014  Jill Evans ASE yn ymweld â Chynllun Adfywio Glyn-Nedd
Jill Evans ASE yn ymweld â Chynllun Adfywio Glyn-Nedd

Mae Jill Evans, ASE Plaid Cymru wedi ymweld â Glyn-Nedd i weld sut y bydd arian Ewropeaidd yn cael ei wario er mwyn adfywio’r dref.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 81 - Nesaf - Olaf