Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

21/08/2014  Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig
Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig

Mae disgyblion ar hyd a lled Cymru yn dathlu canlyniadau eu harholiadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig heddiw.

Darllena fwy...

16/08/2014  Siom Plaid Cymru dros doriadau i gynllun prentisiaeth llwyddiannus
Siom Plaid Cymru dros doriadau i gynllun prentisiaeth llwyddiannus

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon Thomas, wedi datgelu mwy o doriadau niweidiol yng nghyllideb addysg a sgiliau Llywodraeth Cymru.  

Darllena fwy...

14/08/2014  Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig
Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig

Mae Plaid Cymru wedi llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig heddiw.

Darllena fwy...

14/08/2014  Safbwynt Plaid Cymru ar ddigwyddiadau cyfredol yn Irac
Safbwynt Plaid Cymru ar ddigwyddiadau cyfredol yn Irac

Mae'r gwrthdaro parhaus yn Irac, sydd wedi achosi marwolaethau miloedd o ddynion, menywod a phlant diniwed yn fater o bryder cynyddol i Blaid Cymru.

Darllena fwy...

13/08/2014  Plaid Pride yn galw am gydraddoldeb yn y Gynmanwlad
Plaid Pride yn galw am gydraddoldeb yn y Gynmanwlad

Wrth i aelodau Plaid Pride ymuno â gweithgareddau Pride Cymru (Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru gynt) eleni eto, mae’r mudiad sy’n cynrychioli aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru sy’n hunan-ddiffinio fel LHDTh+ yn galw ar arweinwyr y Gymanwlad i newid eu hagwedd tuag at bobl LHDTh+.

Darllena fwy...

12/08/2014  AC Plaid Cymru yn rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug
AC Plaid Cymru yn rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug

Mae AC Plaid Cymru Lindsay Whittle wedi rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug yn rhad - gan y gallai gael effaith ar eu hiechyd.

Darllena fwy...

07/08/2014  Penderfyniad Llafur ar yr M4 yn 'sarhad ar gydlyniad cenedlaethol
Penderfyniad Llafur ar yr M4 yn 'sarhad ar gydlyniad cenedlaethol

Yn ystod digwyddiad cyhoeddus gyda Chabinet Cysgodol Plaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi honni bod penderfyniad di-hid Llafur i fwrw ymlaen gyda’r hyn a elwir yn 'llwybr du' ar gyfer ailddatblygu’r M4 yn y de-ddwyrain yn sarhad ar gydlyniad y wlad.

Darllena fwy...

07/08/2014  Sut y bydd pleidlais Ie yn cael effaith ar fyw eich bywyd yng Nghymru?
Sut y bydd pleidlais Ie yn cael effaith ar fyw eich bywyd yng Nghymru?

 Sut y bydd refferendwm yr Alban yn cael effaith ar eich bywyd yng Nghymru? Dyma’r cwestiwn fydd yn cael ei drafod gan banel o arbenigwyr gwleidyddol ac ymgyrchwyr dan gadeiryddiaeth yr Aelod Cynulliad Simon Thomas yn Eisteddfod Sir Gâr, Llanelli.

Darllena fwy...

06/08/2014  Plaid Cymru yn dewis diffoddwr tân ar gyfer sedd Caerffili yn Etholiad San Steffan
Plaid Cymru yn dewis diffoddwr tân ar gyfer sedd Caerffili yn Etholiad San Steffan

Mae Plaid Cymru wedi dewis Beci Newton, diffoddwr tân, i ymladd etholaeth Caerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU'r flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

06/08/2014  Plaid Cymru yn lansio platfform polisi digidol arloesol
Plaid Cymru yn lansio platfform polisi digidol arloesol

Mae Plaid Cymru wedi lansio platfform digidol arloesol ar gyfer trafod a chywain syniadau a fyddai'n medru gael eu cynnwys ym maniffesto'r blaid ar gyfer etholiadau Cymru 2016.

Darllena fwy...

06/08/2014  Cannoedd o bobl wedi eu cymryd i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu, Plaid Cymru yn datgelu
Cannoedd o bobl wedi eu cymryd i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu, Plaid Cymru yn datgelu

Cymerwyd dros 600 o bobl i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu yng Nghymru dros y tair blynedd ddiwethaf am nad oedd ambiwlans ar gael, gall Plaid Cymru ddatgelu.

Darllena fwy...

04/08/2014  Leanne Wood yn llongyfarch Tîm Cymru ar eu llwyddiant
Leanne Wood yn llongyfarch Tîm Cymru ar eu llwyddiant

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi talu teyrnged i aelodau Tîm Cymru heddiw am eu llwyddiant yng Ngemau’r Gymanwlad ac wedi eu llongyfarch ar ragori ar eu targed medalau.

Darllena fwy...

04/08/2014  'CYMRU AR Y CLEDRAU' - PLAID YN LANSIO YMGYRCH DROS GYFRAN DEG HS2
'CYMRU AR Y CLEDRAU' - PLAID YN LANSIO YMGYRCH DROS GYFRAN DEG HS2

Heddiw (dydd Llun) mae Jonathan Edwards AS wedi lansio un o brif ymgyrchoedd Etholiad Cyffredinol ei blaid i sichrau cyfran deg i Gymru o wariant ar y prosiect High Speed Rail(HS2) fydd yn cael ei adeiladu'n gyfangwbl yn Lloegr.

Darllena fwy...

28/07/2014  Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg
Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg

Mae Plaid Cymru wedi derbyn gwybodaeth sy'n datgelu cynlluniau Llywodraeth Cymru i dorri £5m o grantiau addysg y flwyddyn hon, ar ben toriadau sydd wedi eu cyhoeddi’n barod.

Darllena fwy...

25/07/2014  Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza
Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog Prif Weinidog Cymru i bwyso ar Brif Weinidog Prydain i beidio â gwerthu arfau i Israel yn sgîl yr argyfwng yn Gaza.

Darllena fwy...

24/07/2014  ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe
ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe

Mi fydd Jill Evans ASE yn amlinellu blaenoriaethau amaeth Cymru yn Ewrop wrth ymweld â Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

Darllena fwy...

23/07/2014  Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad
Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau uchelgais ei phlaid i ddwyn Gemau'r Gymanwlad i Gymru. Dywedodd yr Aelod Cynulliad ei bod yn bryd i Gymru, fel "cenedl gynyddol hyderus", i groesawu un o'r pencampwriaethau chwaraeon rhyngwladol mwyaf sy'n bod.

Darllena fwy...

22/07/2014  'Taniwch dorch o gyfiawnder cymdeithasol fydd yn ein hysbrydoli oll - Leanne Wood
'Taniwch dorch o gyfiawnder cymdeithasol fydd yn ein hysbrydoli oll - Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn dweud mai’r weithred fwyaf o frawdgarwch gan yr Alban tuag at Gymru fydd llunio cymdeithas deg yn yr Alban

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 87 - Nesaf - Olaf