Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

21/10/2014  Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru
Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig

Darllena fwy...

20/10/2014  Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn
Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn

Heddiw (dydd Llun) bydd Comisiwn Cymunedau Cynaliadwy Plaid Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar sut i droi Cymru’n genedl o gymunedau cynaliadwy, gan wneud argymhellion uchelgeisiol ar sut i rymuso pobl a chymunedau er mwyn hwyluso adfywiad democratiaeth leol, i greu isadeiledd cynaliadwy ac i gryfhau buddsoddiad cymunedol.

Darllena fwy...

16/10/2014  Angen arweiniad i wella gwasanaethau i gleifion cansar
Angen arweiniad i wella gwasanaethau i gleifion cansar

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ymateb Plaid Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd ar y Cynllun Cyflwyno Cansar.

Darllena fwy...

14/10/2014  Cyllid, prisiau bwyd a biwrocratiaeth yn creu storm berffaith i ffermwyr
Cyllid, prisiau bwyd a biwrocratiaeth yn creu storm berffaith i ffermwyr

Plaid Cymru yn galw am weithredu ar amaeth wrth i'r diwydiant wynebu 'storm berffaith'

Darllena fwy...

14/10/2014  Gallai safonau prifysgolion ddisgyn oherwydd diffyg gweithredu’r llywodraeth
Gallai safonau prifysgolion ddisgyn oherwydd diffyg gweithredu’r llywodraeth

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi herio’r Gweinidog Addysg ynghylch sut y mae’n bwriadu cael sicrwydd ansawdd mewn Addysg Uwch os dileir corff yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Darllena fwy...

14/10/2014  Angen gweithred, nid adolygiad, ar y sector llaeth
Angen gweithred, nid adolygiad, ar y sector llaeth

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth am adolygiad i'r Sector Llaeth Cymreig.

Darllena fwy...

14/10/2014  Datganiad Plaid Cymru ar gytundeb trawsbleidiol ar ddatganoli pellach
Datganiad Plaid Cymru ar gytundeb trawsbleidiol ar ddatganoli pellach

Y Blaid yn croesawu cytundeb heddiw rhwng arweinwyr y pedair plaid ar fwy o ddatganoli i Gymru

Darllena fwy...

13/10/2014  Ymateb Plaid Cymru i gynlluniau ar gyfer dadleuon teledu
Ymateb Plaid Cymru i gynlluniau ar gyfer dadleuon teledu

Wrth ymateb i gyhoeddiad cynlluniau ar gyfer dadleuon teledu cyn Etholiad Cyffredinol y flwyddyn nesaf, dywedodd Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru: "Mae oes gwleidyddiaeth dwy-blaid wedi dod i ben a dylai'r dadleuon hyn fod yn adlewyrchiad teg o'r dewis fydd yn wynebu pobl ledled y DU yn yr Etholiad Cyffredinol.

Darllena fwy...

13/10/2014  Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru
Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru

Mae Helen Mary Jones wedi ei dewis gan aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli i ymladd y sedd yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016

Darllena fwy...

13/10/2014  Streiciau yn adlewyrchu’r angen am gyflogau teg
Streiciau yn adlewyrchu’r angen am gyflogau teg

Cliciwch yma i ddarllen mwy am sylwadau Plaid Cymru ar streicio gan weithwyr y GIG yn Lloegr

Darllena fwy...

13/10/2014  Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud
Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud

Cliciwch yma i ddarllen mwy am alwadau Plaid Cymru i ddileu'r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud

Darllena fwy...

10/10/2014  Plaid Cymru yn croesawu ildio ar TTIP
Plaid Cymru yn croesawu ildio ar TTIP

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans heddiw wedi croesawu tro pedol gan lywodraethau Ewrop ynghylch cyhoeddi manylion am fargen fasnach ddadleuol rhwng yr UE ac UDA a adwaenir fel TTIP.

Darllena fwy...

10/10/2014  Wood yn ceryddu sefydliad San Steffan am ganiatáu UKIP i fwrw gwreiddiau
Wood yn ceryddu sefydliad San Steffan am ganiatáu UKIP i fwrw gwreiddiau

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i ymchwydd UKIP mewn dau isetholiad yn Lloegr neithiwr trwy ymosod ar elite San Steffan am greu’r amodau lle gallai’r dde eithafol ennill tir.

Darllena fwy...

10/10/2014  Gwthio anghenion cyllido Cymru i’r ymylon ond y Trysorlys yn cynnal trafodaethau gyda Stormont
Gwthio anghenion cyllido Cymru i’r ymylon ond y Trysorlys yn cynnal trafodaethau gyda Stormont

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ysgrifennu at Ganghellor Trysorlys y DG yn mynnu gweithredu ar drefniadau cyllido i Gymru yng ngoleuni parodrwydd amlwg y Trysorlys i ganiatáu mwy o gyllid i Ogledd Iwerddon.

Darllena fwy...

10/10/2014  Gwthio anghenion cyllido Cymru i’r ymylon ond y Trysorlys yn cynnal trafodaethau gyda Stormont
Gwthio anghenion cyllido Cymru i’r ymylon ond y Trysorlys yn cynnal trafodaethau gyda Stormont

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ysgrifennu at Ganghellor Trysorlys y DG yn mynnu gweithredu ar drefniadau cyllido i Gymru yng ngoleuni parodrwydd amlwg y Trysorlys i ganiatáu mwy o gyllid i Ogledd Iwerddon.

Darllena fwy...

09/10/2014  Bargen fasnach UDA yn fygythiad i ddemocratiaeth
Bargen fasnach UDA yn fygythiad i ddemocratiaeth

Plaid Cymru yn ymuno â ‘diwrnod o weithredu’ yn erbyn TTIP

Darllena fwy...

07/10/2014  Ni ddylai Cymru fodloni ar ddatganoli trydydd radd
Ni ddylai Cymru fodloni ar ddatganoli trydydd radd

Ni ddylai Cymru fodloni ar ddatganoli trydydd radd

Darllena fwy...

07/10/2014  Bil Cynllunio o’r brig i lawr yn gwanhau’r llais lleol, medd Plaid Cymru
Bil Cynllunio o’r brig i lawr yn gwanhau’r llais lleol, medd Plaid Cymru

Rhaid i’r Llywodraeth yn gyntaf ateb y cwestiwn sylfaenol – ar gyfer beth mae’n cynllunio?

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 91 - Nesaf - Olaf