Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

26/11/2014  Llywodraeth Cymru yn derbyn cynigion addysg a chynhwysiant ariannol Bethan Jenkins
Llywodraeth Cymru yn derbyn cynigion addysg a chynhwysiant ariannol Bethan Jenkins

AC y Blaid yn trafod mesurau allweddol a fwriadwyd i wella rheolaeth arian

Darllena fwy...

22/11/2014  Gadewch i ddoniau cyfryngau Cymru ddisgleirio yng ngontract ffilm hybu newydd y Llywodraeth, medd AC y Blaid
Gadewch i ddoniau cyfryngau Cymru ddisgleirio yng ngontract ffilm hybu newydd y Llywodraeth, medd AC y Blaid

 Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth wedi apelio ar Lywodraeth Cymru i chwilio am gwmni sydd â chanolfan yng Nghymru i gynhyrchu ffilm sydd yn hybu Cymru.  

Darllena fwy...

21/11/2014  Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad seilwaith rheilffyrdd Cymru
Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad seilwaith rheilffyrdd Cymru

Plaid Cymru yn croesawu datganoli masnachfraint y rheilffyrdd. Am y tro cyntaf, bydd Cymru yn medru dewis pwy sy’n rhedeg ei rheilffyrdd hi. Dyma rywbeth y bu ein plaid yn ei bwysleisio fel mater hynod bwysig ers blynyddoedd.

Darllena fwy...

20/11/2014  Toriadau Llywodraeth Cymru: 12,000 o ddysgwyr yn teimlo'r effaith
Toriadau Llywodraeth Cymru: 12,000 o ddysgwyr yn teimlo'r effaith

Mae tîm Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi amlygu effaith toriadau Llywodraeth Cymru ar wariant ar addysg bellach a sgiliau yn ystod Cwestiynau Addysg yn y Senedd.

Darllena fwy...

20/11/2014  Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon
Trafodaethau’n cychwyn ar gyflogau athrawon

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eu bod yn cynnal trafodaethau am bosibilrwydd datganoli tâl ac amodau athrawon.

Darllena fwy...

20/11/2014  Prif Weinidogion yn trin Cymru fel cenedl ail-ddosbarth
Prif Weinidogion yn trin Cymru fel cenedl ail-ddosbarth

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi beirniadu sylwadau a wnaed yn gynharach heddiw gan y Prif Weinidog yn cadarnhau nad oes unrhyw fwriad ganddo i ddiwygio’r Fformiwla Barnett.

Darllena fwy...

19/11/2014  Plaid Cymru yn helpu cartrefi i gadw allan oerni’r gaeaf
Plaid Cymru yn helpu cartrefi i gadw allan oerni’r gaeaf

Plaid Cymru yn gweithio i ostwng biliau ynni tra bod 1 mewn 4 yn byw mewn tlodi tanwydd.

Darllena fwy...

18/11/2014  Angen cyllideb i Gymru gyfan am y tymor hir
Angen cyllideb i Gymru gyfan am y tymor hir

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi mynegi siom fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu tri ‘phrawf allweddol’ yn eu cyllideb ddrafft.

Darllena fwy...

15/11/2014  Pwerau a gedwir yw pwerau sy’n cael eu rhannu
Pwerau a gedwir yw pwerau sy’n cael eu rhannu

Bydd model pwerau a gedwir yn ôl yn golygu y caniateir i genhedloedd y DG benderfynu ar y pwerau y maent am eu rhannu a gweddill y DG. Dyna neges arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wrth iddi annerch cynhadledd yr SNP heddiw.

Darllena fwy...

13/11/2014  Cyflog Byw Llywodraeth Cymru – “Hoffi Coffi ond nid y Cyflog”
Cyflog Byw Llywodraeth Cymru – “Hoffi Coffi ond nid y Cyflog”

 Mae Llywodraeth Cymru wedi’i chyhuddo o safonau dwbl wedi iddi ddod i’r amlwg fod arlwywyr yn ei phencadlys yng Nghaerdydd yn hysbysebu swyddi baristas sydd yn talu mymryn yn unig yn fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

Darllena fwy...

13/11/2014  Mwyafrif eisiau yr un pwerau a'r Alban
Mwyafrif eisiau yr un pwerau a'r Alban

Cliciwch yma i ddarllen ymateb arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, i'r arolwg barn sy'n dangos fod 63% o Gymry eisiau cydraddoldeb â'r Alban.

Darllena fwy...

13/11/2014  Economi democrataidd sy’n cyflawni dros Gymru
Economi democrataidd sy’n cyflawni dros Gymru

“Mae Llafur yn dweud, mae Plaid Cymru’n ei olygu”: Jonathan Edwards

Darllena fwy...

12/11/2014  Amddiffyn plant ddylai fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru
Amddiffyn plant ddylai fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru

Llefarydd Plaid Cymru yn dweud wrth Mumsnet y dylai’r Llywodraeth roi lles plant yn gyntaf trwy newid y gyfraith ar gosbi corfforol

Darllena fwy...

12/11/2014  Cynllun tri-phwynt i helpu 400,000 o deuluoedd gyda biliau ynni uchel
Cynllun tri-phwynt i helpu 400,000 o deuluoedd gyda biliau ynni uchel

Mae Plaid Cymru wedi datgelu cynllun tri-phwynt i helpu tua 400,000 o aelwydydd yng Nghymru nad ydynt ar y rhwydwaith nwy ac sy’n wynebu costau uwch a dim llawer o warchodaeth iddynt fel defnyddwyr.

Darllena fwy...

11/11/2014  Plaid Cymru'n gweithredu i ostwng yr oed pleidleisio i 16
Plaid Cymru'n gweithredu i ostwng yr oed pleidleisio i 16

Wrth i'r Mesur Cymru gael ei drafod yn yr Arglwyddi heddiw, mae'r Arglwydd Dafydd Wigley a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi gosod gwelliant fyddai, os yn llwyddiannus, yn rhoi'r grym i Gynulliad Cymru i benderfynu a ddylai pobl ifanc 16 ac 17 oed gymryd rhan mewn etholiadau Cynulliad.

Darllena fwy...

10/11/2014  Plaid Cymru yn cefnogi codiad cyflog o 1% i staff y GIG, medd y Gweinidog Iechyd cysgodol
Plaid Cymru yn cefnogi codiad cyflog o 1% i staff y GIG, medd y Gweinidog Iechyd cysgodol

Gwell telerau ac amodau yn hanfodol er mwyn codi ysbryd Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, Elin Jones, wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am wrthod cytuno i godiad cyflog o 1% i staff y GIG sydd wedi gorfod dioddef blynyddoedd o gyfyngu ar eu cyflogau.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 93 - Nesaf - Olaf