Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

28/07/2014  Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg
Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg

Mae Plaid Cymru wedi derbyn gwybodaeth sy'n datgelu cynlluniau Llywodraeth Cymru i dorri £5m o grantiau addysg y flwyddyn hon, ar ben toriadau sydd wedi eu cyhoeddi’n barod.

Darllena fwy...

25/07/2014  Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza
Apêl Arweinydd Plaid Cymru i'r Prif Weinidog yn sgîl yr erchyllterau yn Gaza

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog Prif Weinidog Cymru i bwyso ar Brif Weinidog Prydain i beidio â gwerthu arfau i Israel yn sgîl yr argyfwng yn Gaza.

Darllena fwy...

24/07/2014  ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe
ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol ‘Cymru yn Ewrop’ yn y Sioe

Mi fydd Jill Evans ASE yn amlinellu blaenoriaethau amaeth Cymru yn Ewrop wrth ymweld â Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

Darllena fwy...

23/07/2014  Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad
Arweinydd Plaid Cymru yn galw am i Gymru groesawu Gemau'r Gymanwlad

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cadarnhau uchelgais ei phlaid i ddwyn Gemau'r Gymanwlad i Gymru. Dywedodd yr Aelod Cynulliad ei bod yn bryd i Gymru, fel "cenedl gynyddol hyderus", i groesawu un o'r pencampwriaethau chwaraeon rhyngwladol mwyaf sy'n bod.

Darllena fwy...

22/07/2014  'Taniwch dorch o gyfiawnder cymdeithasol fydd yn ein hysbrydoli oll - Leanne Wood
'Taniwch dorch o gyfiawnder cymdeithasol fydd yn ein hysbrydoli oll - Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn dweud mai’r weithred fwyaf o frawdgarwch gan yr Alban tuag at Gymru fydd llunio cymdeithas deg yn yr Alban

Darllena fwy...

21/07/2014  Dim ond busnesau all roi’r economi yn ôl ar ei thraed
Dim ond busnesau all roi’r economi yn ôl ar ei thraed

Rhun ap Iorwerth yn mynd â’i ymgynghoriad eang gyda busnesau i’r Sioe Frenhinol

Darllena fwy...

21/07/2014  Cabinet cysgodol Plaid Cymru yn ymweld â’r Sioe Frenhinol
Cabinet cysgodol Plaid Cymru yn ymweld â’r Sioe Frenhinol

Darpar-Gabinet yn cynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr undebau ac arweinwyr busnes

Darllena fwy...

19/07/2014  Apêl arweinydd Plaid Cymru at yr Ysgrifennydd Gwladol newydd dros y cloi cyfraddau
Apêl arweinydd Plaid Cymru at yr Ysgrifennydd Gwladol newydd dros y cloi cyfraddau

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi pwyso ar Stephen Crabb i gefnogi symud y mecanwaith cloi cyfraddau ar bwerau treth incwm arfaethedig i Gymru fel ei weithred gyntaf fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 

Darllena fwy...

17/07/2014  Plaid Cymru yn gwrthod byrbwylltra ariannol gwleidyddiaeth Llywodraeth Cymru
Plaid Cymru yn gwrthod byrbwylltra ariannol gwleidyddiaeth Llywodraeth Cymru

Y Blaid yn tynnu’n ôl o drafodaethau’r gyllideb oherwydd anghyfrifoldeb yr M4

Darllena fwy...

16/07/2014  Bydd y Bil newydd yn ‘trawsnewid y ffordd y mae’r byd yn edrych ar Gymru’
Bydd y Bil newydd yn ‘trawsnewid y ffordd y mae’r byd yn edrych ar Gymru’

Mesurau addysg a chynhwysiant ariannol yn allweddol i ddyfodol ffyniannus

Darllena fwy...

16/07/2014  Ni fydd cyn-Weinidog Tai Plaid Cymru yn sefyll eto
Ni fydd cyn-Weinidog Tai Plaid Cymru yn sefyll eto

Cyhoeddodd Jocelyn Davies, AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, na fydd yn sefyll am etholiad i’r Cynulliad Cenedlaethol yn etholiadau 2016. 

Darllena fwy...

16/07/2014  ‘Larwm mwg’ o gofnodion digwyddiadau ar bob ward yng Nghymru
‘Larwm mwg’ o gofnodion digwyddiadau ar bob ward yng Nghymru

Elin Jones: Rhaid ateb tystiolaeth Ann Clwyd gyda gweithredu pendant

Darllena fwy...

16/07/2014  Plaid Cymru “yn gandryll” gyda’r penderfyniad am yr M4
Plaid Cymru “yn gandryll” gyda’r penderfyniad am yr M4

Mae Gweinidog Trafnidiaeth cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth wedi ymateb yn ffyrnig wrth i’r Gweinidog Trafnidiaeth gyhoeddi cynlluniau i fwrw ymlaen ag M4 newydd heb ymgynghori’n llawn ynghylch yr holl ddewisiadau.

Darllena fwy...

15/07/2014  ASE Plaid Cymru yn pleidleisio dros Juncker
ASE Plaid Cymru yn pleidleisio dros Juncker

Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi pleidleisio o blaid cadarnhau Jean-Claude Juncker fel Llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd, mewn pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop yn Strasbourg.

Darllena fwy...

15/07/2014  Plaid yn gwrthwynebu deddf casglu data
Plaid yn gwrthwynebu deddf casglu data

Mae Plaid Cymru wedi lleisio gwrthwynebiad cryf i’r Mesur Data arfaethedig sy’n cael ei ruthro drwy Senedd San Steffan heddiw.

Darllena fwy...

15/07/2014  Croeso i gynllun i wneud cerbydau preifat sy’n cludo plant dan 18 yn ddi-fwg
Croeso i gynllun i wneud cerbydau preifat sy’n cludo plant dan 18 yn ddi-fwg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi croesawu’r datganiad ar y cyd gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod Llywodraeth Cymru yn paratoi i ddeddfu i wahardd ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 87 - Nesaf - Olaf