Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

15/09/2014  Byddai pleidlais Ie yn yr Alban yn ennill bob ffordd i Gymru
Byddai pleidlais Ie yn yr Alban yn ennill bob ffordd i Gymru

Elin Jones: “Mae gan bob symudiad o eiddo’r ymgyrch Na bris o £300m i Gymru”

Darllena fwy...

13/09/2014  “Gwnewch bob diwrnod yn ddiwrnod lle mae’r Albanwyr yn sofran” – Leanne Wood
“Gwnewch bob diwrnod yn ddiwrnod lle mae’r Albanwyr yn sofran” – Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru Yn annerch rali “Amdani’r Alban” yng Nghaerdydd

Darllena fwy...

12/09/2014  Plaid Cymru yn addo codiad cyflog i 250,000 o weithwyr Cymreig
Plaid Cymru yn addo codiad cyflog i 250,000 o weithwyr Cymreig

Mae Plaid Cymru wedi datgelu eu polisi allweddol cyntaf ar gyfer Ymgyrch Etholiad San Steffan 2015 - Cyflog Byw fyddai'n sicrhau codiad cyflog i dros 250,000 o weithwyr Cymreig.

Darllena fwy...

12/09/2014  Anwybyddu Cymru ym mhenodiad Comisynydd UE
Anwybyddu Cymru ym mhenodiad Comisynydd UE

Wrth drafod penodiad yr Arglwydd Hill fel Comisynydd Ewropeaidd, beirniadodd ASE Plaid Cymru Jill Evans y broses penodi, gan ddweud bod buddiannau Cymru wedi eu hanwybyddu.

Darllena fwy...

11/09/2014  “Peidiwch â gadael i hanes ail-adrodd ei hun” – Leanne Wood
“Peidiwch â gadael i hanes ail-adrodd ei hun” – Leanne Wood

Ni fydd pwerau newydd yn anorfod os mai llaw Llundain fydd ar y llyw, medd arweinydd y Blaid

Darllena fwy...

09/09/2014  Dywedwch y gwir am ddyfodol y GIG, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru
Dywedwch y gwir am ddyfodol y GIG, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru wedi galw ar y blaid Lafur i roi’r gorau i gyhoeddi negeseuon cymysg am ddyfodol y GIG yn nwylo’r Torïaid.

Darllena fwy...

09/09/2014  Cyn-ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymuno a Phlaid Cymru
Cyn-ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymuno a Phlaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi croesawu eu haelod diweddaraf – y cyn-Ddemocrat Rhyddfrydol Amy Kitcher.

Darllena fwy...

08/09/2014  Arweinydd y Blaid yn ymuno â Sturgeon i annog yr Albanwyr i bleidleisio Ie i warchod y GIG.
Arweinydd y Blaid yn ymuno â Sturgeon i annog yr Albanwyr i bleidleisio Ie i warchod y GIG.

Gyda Dirprwy Brif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon heddiw  yn ymgyrchu yr oedd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, sydd wedi cefnogi pleidlais Ie ac y mae’n annog yr Albanwyr i fanteisio ar gyfle annibyniaeth i warchod GIG yr Alban rhag toriadau’r Torïaid.

Darllena fwy...

07/09/2014  Addewidion yr unoliaethwyr mewn panig yn ddim ond "jam yfory" medd y Blaid
Addewidion yr unoliaethwyr mewn panig yn ddim ond "jam yfory" medd y Blaid

Ymgyrch Ie ar y blaen mewn arolwg yn dangos fod yr Albanwyr ar fin sicrhau gwell dyfodol Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi croesawu arolwg newydd sy’n dangos fod yr ochr Ie ar y blaen yn ymgyrch

Darllena fwy...

07/09/2014  ‘Dim modd credu’ Llafur ar fater mwy o bwerau i Gymru
‘Dim modd credu’ Llafur ar fater mwy o bwerau i Gymru

Pleidiau San Steffan ar ochr anghywir hanes yn y dadl ar yr Alban

Darllena fwy...

04/09/2014  Datganiad Plaid Cymru ar Uwch-Gynhadledd NATO
Datganiad Plaid Cymru ar Uwch-Gynhadledd NATO

Datganiad gan Blaid Cymru ar Uwch-Gynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

03/09/2014  Rhaid i Gymru Fanteisio ar Botensial Caffael yr UE
Rhaid i Gymru Fanteisio ar Botensial Caffael yr UE

Mae Cabinet Cysgodol Plaid Cymru heddiw wedi cwrdd â swyddogion yr UE i drafod amrywiaeth o bynciau sy’n wynebu Cymru gan gynnwys creu swyddi a pholisi caffael.

Darllena fwy...

29/08/2014  Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru
Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Genedlaethol i Gymru, sydd  â chysylltiadau gyda 35,000 o gyflogwyr ledled Cymru, yn pryderu y bydd y toriad yn y gyllideb gan Lywodraeth Llafur Cymru yn lleihau’r cyfle am brentisiaethau newydd.

Darllena fwy...

26/08/2014  Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb
Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.  Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill. 

Darllena fwy...

25/08/2014  Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory
Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.

Darllena fwy...

21/08/2014  Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig
Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig

Mae disgyblion ar hyd a lled Cymru yn dathlu canlyniadau eu harholiadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig heddiw.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 88 - Nesaf - Olaf