Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

20/12/2014  Ystadegau yn datgelu mai pobl ganol oed sydd yn dioddef fwyaf o or-yfed alcohol
Ystadegau yn datgelu mai pobl ganol oed sydd yn dioddef fwyaf o or-yfed alcohol

Mae Plaid Cymru wedi galw am negeseuon cyhoeddus wedi eu targedu er mwyn troi pobl ymaith oddi wrth gamddefnyddio alcohol.

Darllena fwy...

19/12/2014  AC y Blaid yn dweud fod Comisiynwyr Heddlu yn wastraff arian cyhoeddus
AC y Blaid yn dweud fod Comisiynwyr Heddlu yn wastraff arian cyhoeddus

Mae AC Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas wedi galw am ddileu’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd unwaith i’w tymor cyfredol ddod i ben.

Darllena fwy...

15/12/2014  SNP, Plaid Cymru a’r Gwyrddion: Mae Llymder Wedi Methu. Mae’n Bryd Cymryd Agwedd Newydd At Wleidyddiaeth
SNP, Plaid Cymru a’r Gwyrddion: Mae Llymder Wedi Methu. Mae’n Bryd Cymryd Agwedd Newydd At Wleidyddiaeth

Mae’r Prif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon, arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru a Lloegr Natalie Bennett heddiw wedi datgan y bydd y tair plaid yn uno pryd bynnag y bydd modd i ymladd yn erbyn obsesiwn pleidiau San Steffan gyda llymder.

Darllena fwy...

10/12/2014  Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhy wan a rhy niwlog
Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhy wan a rhy niwlog

Yn ôl Llŷr Gruffydd mae'r bil yn "niwlog, a’r dyletswyddau a osodir ar gyrff cyhoeddus yn siomedig o wan".

Darllena fwy...

08/12/2014  Plaid yn cyhoeddi pecyn polisiau i gefnogi busnesau bach Cymru
Plaid yn cyhoeddi pecyn polisiau i gefnogi busnesau bach Cymru

Heddiw bydd Jonathan Edwards AS a Rhun ap Iorwerth AC yn cyhoeddi dau bolisi allweddol ymgyrch San Steffan Plaid Cymru sy'n dangos yn glir fod y blaid yn gweithio dros fusnesau bach Cymreig. 

Darllena fwy...

05/12/2014  Helpwch y stryd fawr ar Sadwrn y Busnesau Bach
Helpwch y stryd fawr ar Sadwrn y Busnesau Bach

Plaid Cymru yn brwydro dros y stryd fawr wrth i niferoedd y sawl sy’n mynd yno ddisgyn

Darllena fwy...

04/12/2014  Plaid yn ennill apêl i orfodi Llywodraeth Cymru i ddatgelu swyddi a buddsoddiadau mewn parthau menter
Plaid yn ennill apêl i orfodi Llywodraeth Cymru i ddatgelu swyddi a buddsoddiadau mewn parthau menter

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi rhoi 35 diwrnod i Lywodraeth Cymru i ddarparu dadansoddiad o swyddi a grëwyd ac a gadwyd ym mhob un o’u parthau menter.

Darllena fwy...

04/12/2014  Rhagoloygon cyllidol Cymru yn adlewyrchu diffyg medr San Steffan
Rhagoloygon cyllidol Cymru yn adlewyrchu diffyg medr San Steffan

Llymder a dad-ddiwydiannu yn tolcio swm y trethi a delir yng Nghymru

Darllena fwy...

03/12/2014  Ail-gydbwyswch rym a buddsoddiad
Ail-gydbwyswch rym a buddsoddiad

Leanne Wood yn galw am ddewis arall yn lle llymder

Darllena fwy...

03/12/2014  Gwyliwch fygythiad TTIP
Gwyliwch fygythiad TTIP

Gallai bargen fasnachol rhwng UDA-UE fygwth gwneud penderfyniadau democrataidd

Darllena fwy...

03/12/2014  Methiant llymder yn dangos nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru
Methiant llymder yn dangos nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru

Wrth ymateb i Ddatganiad yr Hydref dywedodd Jonathan Edwards AS, Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys: "Tra ein bod yn croesawu datganoli cyfraddau busnes yn llawn i Gymru - rhywbeth y dylai Llywodraeth Cymru nawr ei ddefnyddio i greu awyrgylch llawer mwy cyfeillgar i fusnes yng Nghymru - nid oes llawer yma i'n cenedl o gwbl.

Darllena fwy...

03/12/2014  Rhaid i Lywodraeth Cymru gamu oddi ar y ffens ynghylch ffracio
Rhaid i Lywodraeth Cymru gamu oddi ar y ffens ynghylch ffracio

Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gamu oddi ar y ffens ynghylch ffracio, yn ôl Plaid Cymru.

Darllena fwy...

03/12/2014  Rhowch gydraddoldeb i Gymru gyda’r Alban i atal ffracio
Rhowch gydraddoldeb i Gymru gyda’r Alban i atal ffracio

Rhaid i Gymru gael yr un pwerau i wahardd yr arfer dadleuol o ffracio am nwy ar dir â’r hyn sy’n cael eu cynnig i’r Alban.

Darllena fwy...

02/12/2014  Rhaid i Gymru gael pwerau dros ffracio - Wigley
Rhaid i Gymru gael pwerau dros ffracio - Wigley

Heddiw (dydd Mawrth) bydd yr Arglwydd Dafydd Wigley yn defnyddio sesiwn holi yn Nhy'r Arglwyddi i ddadlau'r achos dros roi pwerau dros ffracio i Gymru - yn union fel yr Alban. 

Darllena fwy...

02/12/2014  Rhaid i Ddatganiad yr Hydref roi terfyn ar yr arbrawf llymder
Rhaid i Ddatganiad yr Hydref roi terfyn ar yr arbrawf llymder

Ar noswyl cyhoeddi Datganiad yr Hydref, mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi honni fod arbrawf llymder Llywodraeth y DU wedi profi’n fethiant llwyr a bod yn rhaid i’r Canghellor arall-gyfeirio ar unwaith os am adfer yr economi.

Darllena fwy...

02/12/2014  Gwariwch arian dilynol ar gefnogi pobl
Gwariwch arian dilynol ar gefnogi pobl

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i wario arian dilynol er mwyn lleihau pwysau ar y GIG.

Darllena fwy...

01/12/2014  Adran Frys 24 awr Ysbyty Llwynhelyg ‘ddim bellach yn ddiogel gynaliadwy’
Adran Frys 24 awr Ysbyty Llwynhelyg  ‘ddim bellach yn ddiogel gynaliadwy’

Dengys dogfennau o ddaeth i ddwylo Plaid Cymru fod gwasanaeth 24 awr yn Uned Damweiniau a Brys Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd dan fygythiad.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 94 - Nesaf - Olaf