Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

03/09/2014  Rhaid i Gymru Fanteisio ar Botensial Caffael yr UE
Rhaid i Gymru Fanteisio ar Botensial Caffael yr UE

Mae Cabinet Cysgodol Plaid Cymru heddiw wedi cwrdd â swyddogion yr UE i drafod amrywiaeth o bynciau sy’n wynebu Cymru gan gynnwys creu swyddi a pholisi caffael.

Darllena fwy...

29/08/2014  Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru
Pryder y Ffederasiwn Hyfforddi am Leihau Prentisiaethau oherwydd Toriadau Llywodraeth Cymru

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Genedlaethol i Gymru, sydd  â chysylltiadau gyda 35,000 o gyflogwyr ledled Cymru, yn pryderu y bydd y toriad yn y gyllideb gan Lywodraeth Llafur Cymru yn lleihau’r cyfle am brentisiaethau newydd.

Darllena fwy...

26/08/2014  Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb
Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.  Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill. 

Darllena fwy...

25/08/2014  Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory
Defnyddiwch ein Trysorau Cenedlaethol i Roi Grym i Economi Yfory

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.

Darllena fwy...

21/08/2014  Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig
Diwrnod dathlu i ddisgyblion am eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig

Mae disgyblion ar hyd a lled Cymru yn dathlu canlyniadau eu harholiadau TGAU a Bagloriaeth Gymreig heddiw.

Darllena fwy...

16/08/2014  Siom Plaid Cymru dros doriadau i gynllun prentisiaeth llwyddiannus
Siom Plaid Cymru dros doriadau i gynllun prentisiaeth llwyddiannus

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon Thomas, wedi datgelu mwy o doriadau niweidiol yng nghyllideb addysg a sgiliau Llywodraeth Cymru.  

Darllena fwy...

14/08/2014  Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig
Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig

Mae Plaid Cymru wedi llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau Lefel A a Bagloriaeth Gymreig heddiw.

Darllena fwy...

14/08/2014  Safbwynt Plaid Cymru ar ddigwyddiadau cyfredol yn Irac
Safbwynt Plaid Cymru ar ddigwyddiadau cyfredol yn Irac

Mae'r gwrthdaro parhaus yn Irac, sydd wedi achosi marwolaethau miloedd o ddynion, menywod a phlant diniwed yn fater o bryder cynyddol i Blaid Cymru.

Darllena fwy...

13/08/2014  Plaid Pride yn galw am gydraddoldeb yn y Gynmanwlad
Plaid Pride yn galw am gydraddoldeb yn y Gynmanwlad

Wrth i aelodau Plaid Pride ymuno â gweithgareddau Pride Cymru (Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru gynt) eleni eto, mae’r mudiad sy’n cynrychioli aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru sy’n hunan-ddiffinio fel LHDTh+ yn galw ar arweinwyr y Gymanwlad i newid eu hagwedd tuag at bobl LHDTh+.

Darllena fwy...

12/08/2014  AC Plaid Cymru yn rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug
AC Plaid Cymru yn rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug

Mae AC Plaid Cymru Lindsay Whittle wedi rhybuddio defnyddwyr rhag prynu tybaco ac alcohol ffug yn rhad - gan y gallai gael effaith ar eu hiechyd.

Darllena fwy...

07/08/2014  Penderfyniad Llafur ar yr M4 yn 'sarhad ar gydlyniad cenedlaethol
Penderfyniad Llafur ar yr M4 yn 'sarhad ar gydlyniad cenedlaethol

Yn ystod digwyddiad cyhoeddus gyda Chabinet Cysgodol Plaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi honni bod penderfyniad di-hid Llafur i fwrw ymlaen gyda’r hyn a elwir yn 'llwybr du' ar gyfer ailddatblygu’r M4 yn y de-ddwyrain yn sarhad ar gydlyniad y wlad.

Darllena fwy...

07/08/2014  Sut y bydd pleidlais Ie yn cael effaith ar fyw eich bywyd yng Nghymru?
Sut y bydd pleidlais Ie yn cael effaith ar fyw eich bywyd yng Nghymru?

 Sut y bydd refferendwm yr Alban yn cael effaith ar eich bywyd yng Nghymru? Dyma’r cwestiwn fydd yn cael ei drafod gan banel o arbenigwyr gwleidyddol ac ymgyrchwyr dan gadeiryddiaeth yr Aelod Cynulliad Simon Thomas yn Eisteddfod Sir Gâr, Llanelli.

Darllena fwy...

06/08/2014  Plaid Cymru yn dewis diffoddwr tân ar gyfer sedd Caerffili yn Etholiad San Steffan
Plaid Cymru yn dewis diffoddwr tân ar gyfer sedd Caerffili yn Etholiad San Steffan

Mae Plaid Cymru wedi dewis Beci Newton, diffoddwr tân, i ymladd etholaeth Caerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU'r flwyddyn nesaf.

Darllena fwy...

06/08/2014  Plaid Cymru yn lansio platfform polisi digidol arloesol
Plaid Cymru yn lansio platfform polisi digidol arloesol

Mae Plaid Cymru wedi lansio platfform digidol arloesol ar gyfer trafod a chywain syniadau a fyddai'n medru gael eu cynnwys ym maniffesto'r blaid ar gyfer etholiadau Cymru 2016.

Darllena fwy...

06/08/2014  Cannoedd o bobl wedi eu cymryd i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu, Plaid Cymru yn datgelu
Cannoedd o bobl wedi eu cymryd i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu, Plaid Cymru yn datgelu

Cymerwyd dros 600 o bobl i’r ysbyty yng ngheir yr heddlu yng Nghymru dros y tair blynedd ddiwethaf am nad oedd ambiwlans ar gael, gall Plaid Cymru ddatgelu.

Darllena fwy...

04/08/2014  Leanne Wood yn llongyfarch Tîm Cymru ar eu llwyddiant
Leanne Wood yn llongyfarch Tîm Cymru ar eu llwyddiant

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi talu teyrnged i aelodau Tîm Cymru heddiw am eu llwyddiant yng Ngemau’r Gymanwlad ac wedi eu llongyfarch ar ragori ar eu targed medalau.

Darllena fwy...

04/08/2014  'CYMRU AR Y CLEDRAU' - PLAID YN LANSIO YMGYRCH DROS GYFRAN DEG HS2
'CYMRU AR Y CLEDRAU' - PLAID YN LANSIO YMGYRCH DROS GYFRAN DEG HS2

Heddiw (dydd Llun) mae Jonathan Edwards AS wedi lansio un o brif ymgyrchoedd Etholiad Cyffredinol ei blaid i sichrau cyfran deg i Gymru o wariant ar y prosiect High Speed Rail(HS2) fydd yn cael ei adeiladu'n gyfangwbl yn Lloegr.

Darllena fwy...

28/07/2014  Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg
Plaid Cymru yn datgelu cynllun Llafur i dorri dros £5m ychwanegol o’r gyllideb addysg

Mae Plaid Cymru wedi derbyn gwybodaeth sy'n datgelu cynlluniau Llywodraeth Cymru i dorri £5m o grantiau addysg y flwyddyn hon, ar ben toriadau sydd wedi eu cyhoeddi’n barod.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 88 - Nesaf - Olaf