Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Arweinydd Plaid Cymru i sefyll am sedd etholaeth yn 2016

12/11/2012

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi datgan y bydd yn ceisio enwebiad am sedd etholaeth ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

Dywedodd Ms Wood, sydd ar hyn o bryd yn Aelod Cynulliad rhanbarthol dros Ganol De Cymru, fod y penderfyniad yn ddatganiad o uchelgais i wneud Plaid Cymru yn blaid lywodraethol yn y pumed Cynulliad ac i drawsnewid ffawd economaidd y wlad.

Wrth siarad yn ystod darlith dan nawdd Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, dywedodd  Ms Wood:

“Swyddogaeth y blaid wleidyddol yn y Gymru gyfoes yw ennill grym er mwyn ei ail-ddosbarthu a’i ail-sianelu yn ôl at y bobl hynny sydd yn meddu ar y potensial i wneud y gwahaniaeth mwyaf: y bobl eu hunain.

“Er mwyn ildio grym, rhaid i ni yn gyntaf ei ennill.  Ac y mae hynny yn golygu ennill seddi dan y drefn amherffaith, fwyafrifol, cyntaf-i’r-felin yn bennaf sydd gennym ar hyn o bryd.

“Lleol yw pob gwleidyddiaeth, meddai Tip O’Neill.  Yng Nghymru dwy ran o dair ohono sy’n lleol. Dyna faint o seddi etholaeth mae’n rhaid i ni ennill os am gyrraedd ein nod o ddod yn brif blaid Cymru.

“Mae arweinyddion yn cael eu galw’n arweinyddion am reswm. A ‘mwriad i yw arwain.

“Heno, gallaf eich hysbysu o’m bwriad i geisio enwebiad am etholaeth leol yn etholiadau nesaf y Cynulliad.

“Cwestiwn ar gyfer rhyw ddiwnrod arall yw pa sedd yn union, a bydd hynny yn dibynnu i raddau helaeth ar benderyfniadau a gymerir gan yr aelodau ar lawr gwlad mewn da bryd.”

Ychwanegodd Ms Wood:  “Rwy’n siwr y dywed rhai fy mod yn ildio diogelwch cymharol sedd ranbarthol a dewis brwydr mewn etholaeth, lle mae llawer mwy o risg.

Ond mae’n risg sy’n werth ei chymryd, rwy’n credu. Pam?  Am na fydd modd adnewyddu ein gwleidyddiaeth trwy wleidyddiaeth y dewis diogel.

“Rwy’n credu y gallaf ennill. Rwy’n credu y gallwn ni ennill. Ond yn bwysicaf oll, rwy’n credu y gall Cymru ennill.

“Ac o bob ymgom rwy’n gael, fy rhan i yn y miliwn cyfathrebiad, rwy’n dod yn fwyfwy argyhoeddedig fod Cymru gyfan yn dechrau credu.

“Nid ynof i. Nid yn y blaid hon. Nid yng ngwleidyddiaeth yr hen drefn. Ond mewn dyfodol y gallwn lunio gyda’n gilydd.

“Dyfodol fydd yn rhagori ar y gorffennol.”

Yn ystod yr araith, cyhoeddodd gynlluniau hefyd i ddatblygu ‘maniffesto-wici’ ac i wahodd darpar-ymgeiswyr o bob cwr o gymdeithas i sefyll dros y blaid yn etholiadau nesaf Ewrop, San Steffan a’r Cynulliad.