Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Elin Jones yn ymateb i ddiffyg ‘brawychus’ y GIG

22/11/2012

Mewn ymateb i rybuddion gan Swyddfa Archwilio Cymru fod y GIG yng Nghymru yn wynebu diffyg ar ddiwedd y flwyddyn a all fod gymaint â £70 miliwn, dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Elin Jones:

“Mae’r ffigyrau yn frawychus ac yn dangos mor hanfodol yw i’r Gweinidog Iechyd gymryd rheolaeth dros y sefyllfa hon. Mae’r toriadau llym sy’n cael eu gosod ar y sector cyhoeddus gan lywodraeth y Torïaid/Dem Rhyddion yn awr yn cael eu teimlo yn y GIG. Bu’r argyfwng hwn ar gerdded ers tro byd, ar waethaf sicrwydd y Gweinidog na fydd mwy o arian yn cael ei roi i achub BILl. Mae’n bryd iddi fod yn onest bellach am faint y broblem.

“Mae’n hollbwysig cael atebolrwydd ariannol yn y gwasanaeth iechyd, ac yn amlwg, mae yma le i wella. Un cam sylfaenol y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn gymryd fuasai gwneud byrddau iechyd yn uniongyrchol gyfrifol i bwyllgor iechyd y Cynulliad am eu gwario. Buasem yn sefydlu system o fonitro rheolaidd er mwyn gofalu na chaniateir i gyllidebau hedfan allan o reolaeth bellach.”