Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Croeso a rhybudd ynglŷn â chynlluniau i ostwng sŵn ceir

06/02/2013

Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw dros gyfraith newydd i ostwng sŵn ceir, faniau, loriau a bysys. Gall bod o amgylch sŵn traffig yn gyson gynyddu'r perygl o gael afiechydon yn ymwneud a'r galon a phwysedd gwaed uchel, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Mae'r safonau cyfredol sy'n ymwneud a sŵn o gerbydau yn dyddio'n ôl i 1995 ac mae angen ei ddiweddaru ar frys er mwyn gwella iechyd ac ansawdd bywyd.

Fodd bynnag, rhybuddiodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans y gallai'r cynlluniau fod yn beryglus i rai cerddwyr oni bai y caiff mesurau ychwanegol eu gweithredu. Ni fyddai pobl ddall neu rhannol ddall yn clywed ceir trydanol a hybrid tawel oni bai bod sŵn injan artiffisial yn ofynnol mewn ceir a adeiladir o fewn yr Undeb Ewropeaidd, fel yn yr Unol Daleithiau o 2015. 

Wrth siarad ar ôl y bleidlais, dywedodd Jill Evans ASE:

“Er fy mod yn croesawu'r ffaith y bydd rhan gyntaf o'r gyfraith newydd yma'n gymorth i iechyd pobl yng Nghymru, mae’n drueni y cafodd y lobïwyr diwydiannol gymaint o ddylanwad ar y cyfyngiadau ar sŵn.

“Rwyf hefyd yn falch fod y perygl a achosir gan gerbydau tawel i gerddwyr sydd naill ai'n ddall neu'n rhannol ddall wedi cael ei gydnabod. Daeth nifer o etholwyr i gyswllt a fi ynglŷn â'r mater yma, gan gynnwys Cwn Tywys Cymru \ Guide Dogs Cymru, sydd wedi dangos bod ceir trydan a hybrid sy'n teithio dan 20 m.y.a. yn gallu cael eu clywed llai nac eiliad cyn iddo daro. Rwyf wedi rhoi fy nghefnogaeth lawn i'w hymgyrch 'Safe and Sound'.  Yn y dyfodol bydd rhaid sicrhau fod pob cerbyd yn gallu cael i’w clywed, er lles y dall neu'r sawl sydd yn rhannol ddall."