Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Plaid yn mynegi pryderon dros breifateddio'r gwasanaeth prawf

06/02/2013

Mae Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru wedi defnyddio sesiwn Cwestiynau Cyfiawnder yn Senedd San Steffan i fynegi pryderon dros newidiadau arfaethedig i’r system gyfiawnder, yn enwedig cynllun i breifateiddio rhannau o’r gwasanaeth prawf ac ymarferoldeb rhoi’r newidiadau hyn ar waith.

Dywedodd Mr Llwyd fod bwriad y Llywodraeth i breifateiddio darpariaeth ar gyfer troseddwyr risg isel a chanolig yn ystrydebol o bolisi wedi ei wneud ar fympwy gydag ychydig iawn o waith meddwl y tu ol iddo.

Mynegodd siom gydag ymateb y Gweinidog gan ei annog i ailfeddwl y cynlluniau gwallus hyn.

Wrth siarad yn Llundain ar ol y ddadl, dywedodd Mr Llwyd:

“Mae’r Llywodraeth yn Llundain yn bwriadu preifateddio darpariaeth ar gyfer troseddwyr risg isel a chanoli.

“Pan fo’r troseddwyr ar brawf yn gwrtho dilyn cyfarwyddiadau neu’n colli apwyntiad, mae criteria penodol yn amlinellu a ddylai hynny gael ei adrodd a hwythau eu hanfon yn ol i’r llys.

“Er gwaethaf y ffaith y bydd y troseddwr yn treulio’r mwyafrif o’i amser dan oruchwyliaeth ‘privateer’ di-brofiad, byddai’n rhaid i’r asesiad hwn gael ei wneud gan swyddog prawf cymwys gyda prin dim gwybodaeth o gefndir nac amgylchiadau’r troseddwr dan sylw.

“Does fawr o synnwyr yn perthyn i’r broses hon ac mae’n bygwth cyfyngu ar sgop gwaith hanfodol y swyddog prawf yn ogystal a thanseilio’r broses adfer yn ei chyfanrwydd.

“Ni gynigiodd ateb y Gweinidog fawr o gysur ac felly rwy’n ei annog i ailystyried y cynllun hwn sef y diweddaraf mewn rhes o  newidiadau i’r system gyfiawnder sy’n enghreifftiau o bolisiau di-feddwl ac anymarferol.”