Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Brad biliwn o bunnoedd Llafur: Plaid yn mynnu ymddiheuriad

08/02/2013

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ymateb i’r cyhoeddiad y bydd Cyllideb yr UE yn cael ei thorri drwy fynegi pryderon dros effaith trychinebus hyn ar rai o gymunedau tlotaf Cymru a beirniadu ASau Llafur o Gymru am fradychu eu hetholwyr.

Mae’n debygol y bydd Cymru’n colli oddeutu £1bn dros y 7 mlynedd nesaf, gan beryglu dyfodol meysydd hollbwysig megis addysg ac amaeth.

Dywedodd Mr Edwards fod yr ASau Llafur a bleidleisiodd gyda’r Toriaid Ewrosgeptic wedi gwneud hynny am resymau sinigaidd, gan ddangos mwy o deyrngarwch i’w cydweithwyr yn Llundain na’r bobl maent i fod i’w cynrychioli yng Nghymru.

Galwodd ar ASau Llafur o Gymru i ymddiheuro’n gyhoeddus dros ystyried buddiannau tymor-byr yn fwy o flaenoriaeth na lles eu hetholwyr.

Dywedodd Mr Edwards:

"Mae’r cadarnhad fod Cyllideb yr UE yn wynebu toriad yn newyddion trychinebus i Gymru.

“Fel cenedl sy’n elwa’n ariannol o aelodaeth yr UE, mae rhai ardaloedd o Gymru’n derbyn nawdd strwythurol ar gyfer meysydd hollbwysig megis addysg ac amaeth – nawdd sy’n hollbwysig i rai o’n cymunedau sydd nid yn unig ymysg y tlotaf yng Nghymru ond ledled Ewrop hefyd.

“Bydd ardaloedd megis Gorllewin Cymru a’r Cymoedd nawr yn colli arian UE hanfodol a fyddai wedi helpu i ddatblygu’n heconomi.

“Rhaid i’r ASau Llafur hynny a bleidleisiodd gyda’r Toriaid Ewrosgeptic nawr ymddiheuro’n gyhoeddus i’r bobl maent wedi eu bradychu dros eu rol yn y bleidlais a ddechreuodd y gyfres o ddigwyddiadau sydd wedi arwain at gyhoeddiad heddiw.

“Mae Plaid Cymru yn mynnu mai y tu mewn i Ewrop y mae dyfodol Cymru. Mae hi nawr yn fwy amlwg nag erioed mai ni yw’r unig blaid sy’n gweithio dros ddiddordebau cenedlaethol Cymru.”