Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Plaid Cymru yn symud ymlaen gyda newidiadau i strwythur y blaid

15/02/2013

Yfory bydd Plaid Cymru yn cynnal Cynhadledd Arbennig i benderfynu ar ei strwythurau yn y dyfodol wrth iddi baratoi am y cylch etholiadau sydd ar y gorwel.

Mae’r newidiadau i Gyfansoddiad a Rheolau Sefydlog y Blaid yn deillio o “Camu ‘Mlaen-Moving Forward’ – yr adolygiad pellgyrhaeddol o’r blaid a arweiniwyd gan y Dr Eurfyl ap Gwilym.

Ymysg y cynigion mae agor cynhadledd y Blaid i bob aelod yn hytrach na’i chyfyngu i gynrychiolwyr; mireinio strwythurau gwneud penderfyniadau a chraffu’r blaid; a chryfhau safle cyfansoddiadol yr arweinydd.

Meddai Cadeirydd Plaid Cymru Helen Mary Jones:

“Rwy’n credu’n gryf y bydd y newidiadau hyn yn cryfhau ein plaid ac yn trawsnewid ein strwythurau er mwyn ein galluogi i ddod yn gorff ymgyrchu fel yr ydym eisiau bod ac fel y mae angen i ni fod. Ein bwriad yw ennill hyder pobl Cymru ac arwain ein cenedl - bydd y cynigion hyn yn trawsnewid y modd yr ydym yn cyfleu ein neges i gymunedau ar hyd a lled Cymru. Yn wahanol i bleidiau eraill, mae Plaid Cymru yn parhau i roi parch a gwerth ar swyddogaeth pob un o’i haelodau o ran penderfynu polisi a chyfeiriad y blaid. Rwy’n arbennig o falch o’r cynnig fyddai yn caniatáu i bob aelod o’r blaid allu cymryd rhan lawn yn ein Cynhadledd Genedlaethol.”