Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Argymhellion clir a chyflawn Plaid i Silk yn cyferbynnu cecru'r pleidiau unoliaethol

06/03/2013

Mae Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, wedi ymateb i dystiolaeth Llywodraeth y DU i’r Comisiwn Silk drwy feirniadu diffyg sylwedd a chyfeiriad y ddogfen 114 tudalen.

Dywedodd Mr Llwyd fod y dystiolaeth yn enghraifft arall o’r ffaith fod Llywodraeth y DU’n gwbl ddi-glem pan fo’r farn gyhoeddus yn y cwestiwn o ystyried cefnogaeth gynyddol i fwy o bwerau, a bod y dystiolaeth yn datgelu’r diffyg consensws o fewn y pleidiau unoliaethol rhwng cyd-weithwyr yn San Steffan a Chaerdydd.

Wrth siarad heddiw, dywedodd Mr Llwyd:

"Dyma ddogfen siomedig iawn sy’n dangos yn glir nad oes gan Lywodraeth y DU fawr o ddiddordeb mewn sicrhau setliad datganoli cryfach a mwy effeithlon i Gymru.

“Nid yw’n cynnig unrhyw wir uchelgais na gweledigaeth dros ein gwlad.

“Gellir maddau i rywun am ddisgwyl mwy o sylwedd mewn dogfen 114 tudalen ond yn anffodus mae’n llawn hen naratif ac yn dangos diffyg sylwedd a chyfeiriad.

“Dyma dystiolaeth bellach fod Llywodraeth y Du’n gwbl ddi-glem pan fo’r farn gyhoeddus yn y cwestiwn o ystyried fod sawl pôl diweddar yng Nghymru wedi dangos awydd am fwy o rym. Mae’r dystiolaeth hefyd yn dangos diffyg consensws rhwng y Glymblaid yn San Steffan a’i chyd-weithwyr yng Nghaerdydd sydd wedi eu tanseilio’n llwyr gan gyhoeddiad heddiw.

“Rhaid nawr aros i weld a fydd ASau Llafur o Gymru’n fodlon cefnogi tystiolaeth eu cyd-weithwyr yn Llywodraeth Cymru.

“Mewn cyferbyniad clir â’r cecru unoliaethol, mae tystiolaeth Plaid Cymru i’r Comisiwn yn dadlau achos unedig ac argyhoeddig dros setliad datganoli tecach a chryfach.

“Mae Plaid Cymru’n llwyr gefnogi trosglwyddo pwerau dros feysydd allweddol megis cyfiawnder a heddlu, cynhyrchu ynni, darlledu a thrafnidiaeth er mwyn sicrhau gwell atebolrwydd a thryloywder mewn Cymru well.”