Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Newyddion - 7th March 2013

07/03/2013    Ateb Plaid Cymru i Ymchwiliad Heddlu Caerffili

 Wrth ymateb i’r newyddion y bydd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn ymchwilio i ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru i’r codiad cyflog i Brif Weithredwr Cyngor Caerffili, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar lywodraeth leol, Rhodri Glyn Thomas AC:

Darllena fwy...