Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Pasiwch hi 'mlaen

Gwnewch yn siwr fod eich ffrindiau'n ymuno â chi.

Mae'n hollbwysig efengylu ar ran Plaid Cymru drwy rannu gwybodaeth gyda dy ffrindiau am Blaid Cymru. Gwna hyn yma. 

*

*

*