Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Plant, Addysg a Phobl Ifanc 

Rhoi'r Cychwyn Gorau mewn Bywyd i'n Plant

Mae dyfodol ein heconomi yn dibynnu ar weithlu gydag addysg dda a sgiliau uchel. Gan fod addysg wedi ei ddatganoli i raddau helaeth, sy'n golygu y gall Gymru lunio ei lwybr ei hun o ran pennu blaenoriaethau. Gwyddom fod rhoi cychwyn cadarn mewn bywyd i'n plant yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer eu dyfodol hwy, ond i ddyfodol Cymru. Fodd bynnag, credwn fod llawer eto i'w wneud mewn addysg, megis gofalu bod mwy o arian yn cyrraedd y rheng flaen - ystafelloedd dosbarth ac athrawon - er mwyn gwella sgiliau sylfaenol megis llythrennedd a rhifedd. 

Gallwch ddarllen am ein cynlluniau ar gyfer darparu addysg lawn-amser o ansawdd uchel i bob plentyn o dair oed ymlaen yn ein papur ymgynghoriad

 

TagiauAddysg