Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Polisi preifatrwydd

Ni fyddwn yn rhannu'ch manylion personol gydag unrhywun nac unrhyw gorff arall. Mae gwefan www.plaidcymru.org yn cael eu rheoli gan Blaid Cymru.

Ni fydda Plaid Cymru yn rhannu'r manylion yr ydych wedi ei ddarparu i ni heb ganiatad clir gennych. Fe all Plaid Cymru yrru gwybodaeth o bryd i'w gilydd i chi ar e-bost, negeseuon testun neu drwy lythyr ond os ar unrhywbryd byddai'n well gennych beidio a derbyn gwybodaeth gennym neu dynnu'ch enw oddi ar ein rhestr gyswllt yn gyfangwbl, gellir gwneud hynny drwy e-bostio post@plaidcymru.org a gofyn i gael eich tynnu o rhestri dosbarthu y Blaid.

Wnawn ni ddim defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth amdanoch all ddatgelu pwy ydych.

Fedrwch hefyd cysylltu ar y ffon 02920 472272 neu ar post: Plaid Cymru, Tÿ Gwynfor, Marine Chambers, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL