Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Pwy ydym ni

Mae Plaid Cymru yn eich cynrychioli yn ein Cynulliad Cenedlaethol, gyda 11 aelod Cynulliad ar hyn o bryd. Mae gennym gynrychiolwyr hefyd yn San Steffan a Senedd Ewrop a channoedd o gynghorwyr sy'n gwasanaethu ein cymunedau ledled Cymru.