Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Plaid Cymru yn San Steffan

Mae gan Blaid Cymru dri Aelod Seneddol yn San Steffan ar hyn o bryd. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen mwy amdanynt. Mae manylion cyswllt a gwefannau'r Aelodau Seneddol hefyd i'w gweld ar eu tudalennau. 

 

Ail siambr San Steffan

Mae yna ddau aelod o Blaid Cymru sy'n cynrychioli Cymru yn ail siambr San Steffan hefyd (Ty'r Arglwyddi) sef, Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas.