Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Sefyll dros y Blaid

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n cofrestr o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau Ewropeaidd, San Steffan neu'r Cynulliad plis ebostiwch eich manylion ynghyd â pharagraff byr yn esbonio paham yr hoffech fod yn ymgeisydd dros y Blaid i post@plaidcymru.org .