Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

 

Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Datblygu Cyfathrebu, llawn amser, 10 wythnos, Aberystwyth

Dyma gyfle gwych ar gyfer unigolyn brwdfrydig i ennill profiad gwaith fel Swyddog Datblygu Cyfathrebu gyda Phlaid Cymru Ceredigion.

Mae Plaid Cymru yng Ngheredigion yn cynnwys tim bychan proffesiynol a rhai cannoedd o wirfoddolwyr.

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu gwaith cyfathrebu Plaid Cymru yng Ngheredigion ar drothwy cyfnod prysur, pan ddaw Etholiad San Steffan ac Etholiad Cynulliad o fewn 12 mis yn 2015-16. Bydd eu prif ddyletswyddau yn cynnwys paratoi deunydd cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, cyflwyno a hyrwyddo deunydd cyfathrebu aml-gyfrwng, a datblygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Gofynion Hanfodol

  • Y gallu i ysgrifennu’n gywir ac effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Y gallu i ddefnyddio’r brif fathau o gyfryngau cymdeithasol

Gofynion Dymunol

  • Sgiliau dylunio, arlein neu ar bapur
  • Y gallu i ddefnyddio TG trin data megis Excel
  • Sgiliau trefnu digwyddiadau a chyd-lynnu gwirfoddolwyr

Canlyniadau a Ddisgwylir

Erbyn diwedd y lleoliad bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael cipolwg gwych i mewn i waith Plaid Cymru mewn etholaeth bwysig, tra’n datblygu eu sgiliau cyfathrebu.

Dylid gwneud cais trwy’r ddolen yma:

http://www.gowales.co.uk/cy/Graduate/Vacancies/Details/705741

Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org