Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Taflenni i ennill

Mae'n holl weithgaredd fel plaid yn ddibynnol ar wirfoddolwyr sy'n dosbarthu taflenni yn eu hardal leol. Os am wneud yn yr un modd, gad dy fanylion yma!

 

*

*

*