Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

 

Plaid ar draws y Byd

Dim ots os ydych yn byw yn Ewrop neu yn yr Antartig, os ydych gyda’r Blaid mae eich cefnogaeth yn hanfodol i’n hymgyrch! 

Os ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio yng Nghymru neu beidio, fe all eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth pwysig i’r hyn sy'n digwydd i Gymru. Cofrestrwch eich e bost  er mwyn cael gwybodaeth am bolisïau a safbwyntiau’r Blaid, a chael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru.  Ymunwch gyda ni ! 

Helpwch ni!

Mae modd i chi yn awr helpu’r Blaid o unrhyw le yn y byd trwy ymweld â’n canolfan weithredu. Gallwch ledaenu’r gair i’ch ffrindiau a’ch teulu, a siarad am weledigaeth uchelgeisiol y Blaid o symud Cymru ymlaen. Beth am argraffu Poster y Blaid ac anfon llun atom o lle’r ydych chi yn y byd?