Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Trosedd, cyfraith a threfn

Gofalu am bobl Cymru

Credwn y dylai materion cyfiawnder a'r heddlu gael eu penderfynu yma yng Nghymru, fel y gallwn gosod ein blaenoriaethau ni ar gyfer cadw ein strydoedd yn ddiogel. Mae gan yr Alban a Gogledd Iwerddon gyfrifoldeb dros blismona ac mae'n bryd i reolaeth dros blismona cael ei drosglwyddo i Gymru hefyd.

Mae yna gonsensws cynyddol ar gyfer datganoli'r heddlu i Gymru. Bydd Plaid Cymru yn gweithio i wneud hyn yn realiti. Cymerwch olwg ar Peter Vaughan o heddlu De Cymru isod: