Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Undeb

Undeb yw adran swyddogol Plaid Cymru ar gyfer aelodau'r blaid sydd hefyd yn perthyn i undeb llafur.

Rydym yn lobio ar faterion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o fewn y Blaid a thu hwnt. Mae gennym gynrychiolyddion ar bob un o bwyllgorau rheoli'r blaid. 

http://undebcymru.blogspot.com/

Tagiauundeb