08/02/2022
Brad biliwn o bunnoedd Llafur: Plaid yn mynnu ymddiheuriad

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi ymateb i’r cyhoeddiad y bydd Cyllideb yr UE yn cael ei thorri drwy fynegi pryderon dros effaith trychinebus hyn ar rai o gymunedau tlotaf Cymru a beirniadu ASau Llafur o Gymru am fradychu eu hetholwyr.[...]

06/02/2022
Plaid yn mynegi pryderon dros breifateddio'r gwasanaeth prawf

Mae Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru wedi defnyddio sesiwn Cwestiynau Cyfiawnder yn Senedd San Steffan i fynegi pryderon dros newidiadau arfaethedig i’r system gyfiawnder, yn enwedig cynllun i breifateiddio rhannau o’r gwasanaeth prawf ac ymarferoldeb rhoi’r newidiadau hyn ar waith.[...]

06/02/2022
Croeso a rhybudd ynglŷn â chynlluniau i ostwng sŵn ceir

Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw dros gyfraith newydd i ostwng sŵn ceir, faniau, loriau a bysys.[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

07 Feb 2022
Celfyddydau wrth galon y genedl

Gan Alun Ffred Jones, AC. “Mae’r celfyddydau yng Nghymru.[...]

03 Feb 2022
HS2- yr angen am ymgyrch genedlaethol

Gan Rhodri Glyn Thomas AC, Gweinidog Trafnidiaeth cysgodol Plaid Cymru.[...]

31 Jan 2022
Cenedl heb Iaith, Cenedl heb Galon

Gan Heledd Fychan, Cyfarwyddydd Polisi ac Addysg Wleidyddol Plaid Cymru.[...]

Gweld popeth

Derbyn ebyst y Blaid

*

*

 
Dangosa dy gefnogaeth