Aelodaeth

Ymunwch â Phlaid Cymru Heddiw!

Beth am ddod yn aelod o'r Blaid? Yn wahanol i dair plaid Llundeinig, nid yw'r Blaid yn derbyn unrhyw arian gan fusnesau mawrion neu fanciau. Bydd eich aelodaeth yn helpu i dalu am ein gwaith ar lawr gwlad i symud Cymru ymlaen.

Mae gan Blaid Cymru ganghennau ledled Cymru ac mae aelodaeth yn agored i bawb sy'n rhannu ein gweledigaeth dros Gymru.

ffurflen aelodaeth - membership formCliciwch y ffurflen i lawrlwytho ffurflen gais, ei hargraffu a'i dychwelyd i:

Ty Gwynfor, Marine Chambers, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL