Aelodau'r Cynulliad

laid Cymru yw'r drydedd blaid fwyaf yn y Cynulliad Cenedlaethol gydag 11 aelod Cynulliad. Cliciwch ar etholaeth neu ranbarth ar ochr chwith y dudalen i weld pwy yw eich aelodau Plaid Cymru yn y Cynulliad.

    

 

Llefarwyr pwnc Plaid Cymru yn y Cynulliad 

 

Leanne Wood AC                  Arweinydd

Jocelyn Davies AC                 Rheolwr Busnes, Prif Chwip, Plant a Chydraddoldeb

Rhodri Glyn Thomas AC       Ewrop, Llywodraeth Leol, Cymunedau, Tai a Thrafnidiaeth; Comisiynydd

Ieuan Wyn Jones AC          Cyllid a’r Cyfansoddiad

Elin Jones AC                       Iechyd

Simon Thomas AC              Addysg, Addysg Uwch, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg

Alun Ffred Jones AC           Economi, Ynni, Adfywio a Darlledu

Dafydd Elis-Thomas AC     Materion Gwledig, Pysgodfeydd a Bwyd

Linsday Whittle AC             Gwasanaethau Cymdeithasol, Treftadaeth, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon

Llyr Gruffydd AC                 Amgylchedd