Alun Ffred Jones AC

Etifeddodd Alun Ffred Jones ei enw canol oddi wrth ei dad-cu, y Parch. Fred Jones, un o'r chwech a gyfarfu ym Mhwllheli ym 1925 i ffurfio Plaid Genedlaethol Cymru, a ddaeth yn ddiweddarach yn Blaid Cymru.

Ganed Alun Ffred ym Mrynaman ac fe'i maged yn bennaf yn Llanuwchllyn. Graddiodd yn y Gymraeg o Fangor a bu'n dysgu ar Lannau Dyfrdwy a'r Wyddgrug lle bu'n bennaeth yr adran Gymraeg yn Ysgol Maes Garmon, cyn newid i ddilyn gyrfa ym myd teledu. Bu'n newyddiadurwr yn HTV a daeth yn Gyfarwyddwr Ffilmiau'r Nant, gan gynhyrchu dramâu a chyfresi poblogaidd, gan gynnwys y clasur C'mon Midffild.

Bu'n aelod o Gyngor Dosbarth Arfon ac yn Arweinydd Cyngor Sir Gwynedd cyn ei ethol yn AC Caernarfon yn 2003. Enillodd sedd newydd Arfon yn 2007.

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys y theatr a chwaraeon, ac y mae'n feiciwr brwd.

Manylion Cyswllt

AlunFfred.Jones@wales.gov.uk

www.alunffredjones.plaidcymru.org

Tel: 01286 672076

Swyddfa Plaid Cymru
8 Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SE

neu

70 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1NR

01248 372948