Tri ymgeisydd i arwain Plaid a symud Cymru yn ei blaen

(noder fod Simon Thomas wedi tynnu ei enw yn ol)

Dafydd Elis-Thomas, Elin Jones a Leanne Wood fydd y tri ymgeisydd yr etholiad i olynnu Ieuan Wyn Jones fel arweinydd Plaid Cymru.

Agorwyd enwebiadau ar gyfer swydd yr arweinydd ar 3 Ionawr ac fe’u cauwyd am hanner nos neithiwr (Iau 26 Ionawr).

Mi fydd cyfarfodydd hustungau yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad gydol mis Chwefror cyn i’r papurau pleidleisio gael eu hanfon i bob aelod ar ddiwedd y mis. Mi fydd canlyniad y bleidlais bost yn cael ei chyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd ar y 15 Mawrth, wythnos yn unig cyn Gynhadledd Wanwyn y Blaid.

Dywedodd Rhuanedd Richards, Prif Weithredwr Plaid Cymru a’r Swyddog Etholiadol yn yr etholiad hwn:

“Rydw i’n falch iawn fy mod i’n gallu cyhoeddi bod tri ymgeisydd yn cystadlu ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid. Dyma i chi dri ymgeisydd cryf iawn sydd yn awyddus i arwain ein plaid – Dafydd Elis-Thomas, Elin Jones a Leanne Wood.

“Mae’r etholiad eisoes wedi creu cryn gyffro. Mae’r ffaith bod cynifer o bobl wedi dewis ymuno â’r Blaid er mwyn bod yn rhan o’r broses ac i symud y Blaid a Chymru yn eu Blaenau yn argoeli’n dda iawn ar gyfer y dyfodol.

“Mae yna drwf aruthrol wedi bod yn aelodaeth y Blaid dros y misoedd diwethaf gan unigolion sydd yn awyddus i chwarae rhan yn y gwaith o sicrhau fod ein cenedl yn cyrraedd ei photensial.

“Bydd cyfres o gyfarfodydd hustungau yn cael eu cynnal led led Cymru ym mis Chwefror er mwyn sicrhau fod gan ein haelodau gyfle i glywed gweledigaeth y pedwar ymgeisydd a’u holi ynglyn â’u syniadau.

“Mae Arweinydd Plaid Cymru yn cael ei ddewis trwy’r broses Un Aelod Un Bleidlais, sy’n sicrhau fod gan bob aelod ar lawr gwlad bleidlais gyfartal wrth ddewis arweinydd ein plaid.

“Mae rhestr yr ymgeiswyr yn yr etholiad hwn yn dangos fod gan Blaid Cymru wleidyddion sydd a’r gallu i ysbrydoli ac i wireddu uchelgais pawb yng Nghymru, lle bynnag y mae nhw’n byw.”

 

Arweinyddiaeth 2012 - Ateb eich cwestiynau

Pwy sy'n gallu sefyll? Pwy sy'n gallu pleidleisio? Pryd fydd y cyfri? Cymerwch gip ar y tudalen cwestiwn ac ateb.