Plaid Pride

Plaid Pride yw'r grwp cysylltiol LHDTh i aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru sydd â hunaniaeth LHDTh.

Lansiwyd y grwp yng Nghynhadledd Wanwyn 2010 yng Nghaerdydd a chynhaliwyd eu digwyddiad mawr cyntaf ym Mardi Gras Caerdydd Cymru ym Medi 2010.

Mae Plaid Cymru yn wastad yn blaid sydd wedi sefyll dros gydraddoldeb a hawliau cyfartal i bobl LHDTh. Cefnogodd ein plaid y canlynol:

 • Partneriaethau Sifil

 • Cydraddoli oedran cydsynio

 • Hawliau mabwysiadu

 • Dileu adran 28

 • Ystyried ymosodiadau homoffobig fel troseddau casineb

 • Rheolau sy'n atal unrhyw gamwahaniaethu ar sail tueddiad rhywiol neu rywedd

 • Deddf Cydraddoldeb 2010

 • Hawliau llawn a chyfartal i wasanaeth milwrol

 • Yr hawl i newid rhyw cyfreithiol

Mae Plaid Cymru yn blaid flaengar ac arloesol, ac yr ydym yn wastad wedi bod o'r farn y dylai pawb gael yr un rhyddid mewn cymdeithas rydd.

 

Y dyfodol

Cred Plaid Cymru fod camau mawr i'w cymryd eto ar y daith i gydraddoldeb LHDTh.

 • Cydraddoldeb llawn mewn priodas

 • Diwedd ar gamwahaniaethu wrth roi gwaed

 • Ymgyrch i roi terfyn ar y diwylliant sy'n parhau o homoffobia a chamwahaniaethu ar sail rhyw

Mae Plaid Cymru eisiau eich cefnogaeth i adeiladu Cymru hyderus, rydd a ffyniannus sy'n edrych allan a lle mae'r gymuned LHDTh yn chwarae rhan lawn a gweithredol mewn cymdeithas ar bob lefel!

 

Cysylltwch!

Os carech fwy o wybodaeth neu i ddod yn rhan, cysylltwch â pride@plaidcymru.org 

 

Dilyna @plaidpride ar twitter am y diweddaraf

 

TagiauLGBTPride