Beth ydym yn gredu

Cred Plaid Cymru Ifanc, yn y tymor hir, mewn annibyniaeth i Gymru. Yr ydym yn cefnogi aelodaeth lawn i Gymru o'r Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig. Cred Plaid Cymru Ifanc mai'r argyfwng hinsawdd yw'r pwnc sy'n diffinio gwleidyddiaeth gyfoes ac y mae'n benderfynol o roi pwnc newid hinsawdd a chynaladwyedd wrth galon ein hymgyrchoedd. Mae Plaid Cymru Ifanc yn cefnogi hawliau ieithyddol i siaradwyr Cymraeg a Chymru ddwyieithog, ac mae'n credu mewn amrywiaeth ac amlddiwylliannaeth. Mae Plaid Cymru Ifanc wedi ymrwymo i gydraddoldeb i bawb waeth beth fo'u rhyw, ethnigrwydd, cenedl, tueddiad rhywiol neu oedran. Cred Plaid Cymru Ifanc fod addysg yn hawl dynol. Yr ydym yn cefnogi addysg gydol oes ar draul y wladwriaeth sydd am ddim ar y pwynt mae ei angen. Cred Plaid Cymru Ifanc mewn gofal iechyd am ddim i bawb ar y pwynt mae ei angen. Cred Plaid Cymru Ifanc y dylai'r llywodraeth helpu'r rhai hynny mewn cymdeithas sydd mewn angen. Mudiad rhyngwladol yw Plaid Cymru Ifanc. Yr ydym yn cefnogi mudiadau annibyniaeth blaengar a democrataidd ledled y byd ac yr ydym wedi ymrwymo i gynnal hunaniaeth genedlaethol Cymru ac ar yr un pryd, hyrwyddo ein cynrychiolaeth yn Ewrop.

Ni yw adran ieuenctid Plaid Cymru ac felly, wrth gwrs, yr ydym yn rhannu llawer o amcanion y blaid yn ehangach. Serch hynny, ein nod fel adran ieuenctid yw cadw at gredoau ein haelodau ifanc. A byddwn yn wastad yn cadw at egwyddorion Plaid Cymru Ifanc a'n haelodaeth ifanc.