Bethan Jenkins AC

Bethan Jenkins, 29, yw Aelod ieuengaf y Cynulliad. Mae'n gyn-lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth, ac fe'i hetholwyd yn AC Plaid dros Orllewin De Cymru yn 2007. Yn ystod ei chyfnod yn y swydd, mae wedi arwain nifer o ymgyrchoedd amlwg, gan gynnwys cael y fframwaith £1m i helpu'r rhai gydag anhwylderau bwyta. Mae hefyd yn ymladd i gael adfer pensiynau 700 o gyn-weithwyr ceir Visteon wedi iddynt gael eu cymryd ymaith yn dilyn cwymp y cwmni yn y DG yn 2009. Yn ei rhanbarth, mae wedi ymgyrchu hefyd i gadw cartrefi gofal ac ysgolion ar agor yn wyneb bygythiadau i'w cau gan awdurdodau lleol, ac i gadw safle byd-enwog Copperopolis yn Abertawe. Mae Bethan ar Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad, y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, a hi yw llefarydd Plaid Cymru ar dlodi plant a materion diwylliannol. Mae'n sylfaenydd ac yn gadeirydd y Grwpiau Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta a hawliau Dynol. Mae ganddi ddiddordeb mewn datblygu economaidd, materion rhyngwladol, hawliau menywod, materion lloches, diogelu gwasanaethau lleol, a darpariaeth anhwylderau bwyta yng Nghymru.

Manylion Cyswllt

Ebost:bethan.jenkins@wales.gov.uk

Gwefan: http://www.bethanjenkins.org/

blog: http://www.bethanjenkinsblog.org.uk/

Tel: 01639 643549

75 Heol Llansawel
Melyn
Castell Nedd
SA11 1AR