Busnes, economi a thrafnidiaeth 

Anelu am y Gorau i'n Gwlad

Mae'r Blaid yn uchelgeisiol dros Gymru. Yr ydym yn arwain Rhaglen Adfywio Economaidd ac yn mynd â'n cenedl i gyfeiriad newydd. Gwyddom fod yn rhaid i ddatblygu economaidd newid er mwyn addasu i newid yn y sefyllfa economaidd. Ein nod yw cymryd agwedd newydd at ddatblygu economaidd yng Nghymru fydd yn gwneud ein cenedl yn un o'r llefydd gorau yn y byd i fyw a gweithio.

Mae ein hagwedd newydd yn datgan rôl glir i lywodraeth ddatganoledig. Byddwn yn manteisio i'r eithaf ar y pwerau cyfyngedig sydd gennym i greu'r awyrgylch iawn i annog mentergarwch, gan ganiatáu i'r sector breifat ffynnu yn hytrach na chyflwyno cefnogaeth uniongyrchol i fusnesau unigol. Mae ein cynllun eisoes yn buddsoddi mewn seilwaith cynaliadwy o ansawdd uchel. Bydd yn gwneud Cymru yn lle mwy deniadol i gynnal busnes; bydd yn rhoi anogaeth i'n sylfaen sgiliau; bydd yn annog arloesi ac yn targedu cefnogaeth gan lywodraeth i fusnesau.