Cristnogion dros y Blaid

Cristnogion dros y Blaid yw’r fforwm i aelodau a chefnogwyr o bob enwad ym Mhlaid Cymru sy’n Gristnogion.  Mae’n gyfrwng i’r blaid estyn allan at gymunedau Cristnogol Cymru. Mae Cymru yn genedl gyda thraddodiad Cristnogol cryf. O Ddewi Sant at y Diwygiad, mae Cristnogaeth  wedi llunio gwead bywyd Cymru, trwy gydol ein hanes.

Fel grŵp, ein nod yw dwyn i mewn Gristnogion Cymreig o bob enwad, ac ymwneud â’r gymuned ffydd ehangach, i gymryd rhan lawn a bywiog ym mywyd cyhoeddus Cymru. Credwn mai gwerthoedd Cristnogol gofal, cariad, heddwch, cyfiawnder cymunedol a chymdeithasol yw gwerthoedd Cymru a gwerthoedd Plaid Cymru. Credwn y dylai pawb yng Nghymru gael cyfle i anelu at y gorau, a gyda’n gilydd, gallwn wireddu hyn. 


Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol Cristnogion dros y Blaid ym Medi 2010, yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yn ystod cynhadledd flynyddol y Blaid. Ein nod yw cynnal cyfarfodydd yn y gynhadledd, trafod rôl Cristnogaeth mewn gwleidyddiaeth ac ym mywyd Cymru, ac fel grŵp, bod yn bont rhwng cymunedau Cristnogol Cymru a Phlaid Cymru. Helpwch ni i fod yn llais Cristnogion Cymru yn y Blaid. Helpwch Plaid Cymru i fod yn llais Cristnogion Cymru a helpu’r Blaid i fod yn llais Cymru.